DIGITALA FÖLJESEDLAR - FRÅGOR, SVAR OCH INSTRUKTIONER

Avantor övergår från pappersföljesedlar till digitala QR-koder

Vanliga frågor

Vad händer?

Som en del av Avantors hållbarhetsåtagande lanserar vi nu ett initiativ som skall minska förpackningsavfallet. Som en del kanske redan har märkt, började vi lägga till en QR-kod till förpackningen under 2021 - det utgjorde starten på Avantors övergång från traditionella pappersföljesedlar som packades med varje order, till en QR-kod som är stämplad på en återvinningsbar dekal utvändigt på varje kolli och som redan innehåller kundens adress. Genom att scanna QR-koden kan kunderna komma åt sin digitala följesedel.


Måste jag godkänna QR-kodsmärkningen i nuläget?

Idag kan kunderna välja att samtycka till digitala följesedlar för ordrar som skeppas från Avantors distributionscentra. Vi uppmuntrar alla kunder att växla till digitala följesedlar för att ytterligare stärka insatserna för hållbarhet och effektivitet. 


Varför gör Avantor detta?

En övergång från traditionella pappersföljesedlar till digitala gör det möjligt för Avantor att ytterligare minska sin påverkan på miljön, och att uppnå hållbarhetsmålen i den fortsatta verksamheten. 


När sker denna övergång?

Kunderna kan välja att samtycka till digitala följesedlar med omedelbar verkan för ordrar som skeppas från Avantors distributionscentra. Avantors mål är att övergå helt till en process med digitala följesedlar per januari 2023.


Kommer digitala följesedlar att finnas tillgängliga för alla leveranser från Avantor?

Digitala följesedlar blir tillgängliga via en QR-kod för alla leveranser som kommer från ett av Avantors distributionscentra. 


Är denna övergång en del av ett större hållbarhetsprojekt som Avantor driver?

Ja. Avantors åtagande att upprätthålla hållbarheten gör att våra vardagsinsatser har en positiv effekt på både miljön och samhället. Med hållbarhet integrerad i hela vår verksamhet uppfyller vi vårt mål att göra forskningen flexiblare för att skapa en bättre värld.
Som globalt branschledande företag har vi ett ansvar att leverera långfristigt värde till våra associerade bolag, våra kunder, leverantörer, aktieägare och till samhället


Hur påverkas miljön av övergången till QR-koder utan följesedel?

Om alla våra kunder i Europa godkänner QR-koden utan följesedel kan vi spara 12-25 träd varje år och undvika utsläpp av växthusgas på 1.1-1.2 MTCO2e årligen.


Vad gör Avantor i övrigt för att ytterligare främja hållbarheten?

Se vår hållbarhetspolicy på avantorsciences.com


Hur använder jag en QR-kod för att se vad som finns i förpackningar från Avantor?

Instruktions-PDF


Vad händer om jag inte vill gå över till en QR-kod? 

Idag kan kunderna välja att samtycka till digitala följesedlar eller fortsätta använda följesedlar i pappersformat. Kontakta din säljrepresentant för att höra vilka möjligheter du har.


Kommer pappersföljesedeln att skickas med frakten i fortsättningen?

Pappersföljesedlar fortsätter att skickas med, såvida du inte samtycker till att få digitala följesedlar. När funktionen digital följesedel har aktiverats för en leveransplats kommer pappersföljesedlar inte längre att bipackas kollina.


Säkerhet och hur man kommer igång

Vad för slags enhet behöver jag för att scanna en QR-kod?

Mobiltelefoner med kamera kan läsa av QR-koden genom att använda kameran till att scanna koden.
För laptops eller desktop-datorer krävs en scannerenhet ansluten till datorn för att läsa QR-koden.


Varför krävs en säker inloggning för att komma åt digitala följesedlar?

Säker inloggning krävs för att begränsa synligheten för förpackningsinnehållet för avdelningar inom ditt företag samt annan information som är tillgänglig med lösenordet eller som registrerad användare.
Möjligheter till säker åtkomst till digitala följesedlar:

1. Lösenord

Funktionen lösenord är bra för kunder som har flera olika anläggningar på olika platser med många olika godsmottagningar.
Användarna har begränsad åtkomst och kan endast se följesedlar efter scanning av QR-koden. Begränsad åtkomst reducerar användarens möjlighet att se ordrar, priser, offerter.
För konfigurationen av lösenordsfunktionen måste företagets webbadministratör kontakta: kundservice.se@vwr.com 
När administratören väl har givit sitt samtycke måste godsmottagningsavdelningen informeras om lösenordet så att scanning och nedladdning av de digitala följesedlarna kan inledas.


Hur får jag reda på vem som är utsedd till företagsadministratör för digitala följesedlar?

Om du inte kommer åt den digitala följesedan via lösenordet måste du kontakta din administratör för att få lösenordet verifierat.
För att se vem som är ditt företags administratör: kontakta: kundservice.se@vwr.com

Registrerad användare

Funktionen Registrerad användare behövs för användare som vill ha åtkomst till praktiska verktyg som förenklar inköpsprocessen. För att se mer om hur man blir registrerad användare, klicka här


Vårt företag har flera konton. Behöver jag ge samtycke för alla konton?

Samtycke kan lämnas för vissa eller för alla leveranskonton eller alla konton. När du är klar med de första stegen för aktivering av digitala följesedlar kommer du att kunna välja vilka konton som skall ingå i din VWR.com-profil. 


Är du redo att ge samtycke till digitala följesedlar och sluta använda följesedlar i pappersformat?

Inloggning

Har du redan en VWR.com-profil?

Om du har en VWR.com-profil loggar du in genom att ange din e-postadresss och lösenord längst upp på sidan. Inloggningen ger dig åtkomst till ditt konto och dina personliga inställningar. 
Om du har en användarprofil och ditt företag samtycker, får du åtkomst automatiskt. >

Om du saknar användarprofil ber vi dig gå till nästa fråga.

Här hittar du skriftliga Instruktioner för detta


Hur vet jag om min profil har lagts upp?

En avisering skickas inom 48 timmar som anger att ditt konto är verifierat. 


När användarprofilen väl har lagts upp: hur samtycker jag till digitala följesedlar?

För att samtycka till digitala följesedlar, kontakta kundservice.se@vwr.com


Vem kontaktar jag om QR-koden är skadad och scannern inte läsa av koden?

Om du har en personlig inloggning på vår webbplats kan du alltid hämta följesedeln från sektionen Orderstatus (WIMS). Om inte, kan du maila eller ringa oss på: kundservice.se@vwr.com eller tel: 08-621 34 20 Ange orderreferensen eller följesedelsnumret på etiketten, så skickas en digital följesedel till dig via e-post.