Upplösningstest

Beredning av upplösningsmedia kan vara en tidskrävande syssla om den utförs manuellt. J.T.Baker® DILUT-IT™ koncentrerade upplösningsmedia är förhandsblandade koncentrat som väsentligt reducerar tidsåtgången och kostnaderna för beredning av upplösningsmedia. Samtidigt förbättras kvaliteten och konsistensen på det producerade mediet, vilket i sin tur minskar omarbete och förenklar arbetet med myndighetskrav.

Produktkategorier

Koncentrerade upplösningsmedia

J.T.Baker®-märket DILUT-IT™ är förhandsuppmätta och behöver endast spädas med renat vatten för att få ett bruksfärdigt upplösningsmedium, vilket minskar den genomsnittliga beredningstiden med mer än 75%.

Vanliga frågor

J.T.Baker® DILUT-IT™ koncentrerade upplösningsmedia är förhandsblandade koncentrat som väsentligt reducerar tidsåtgången och kostnaderna för beredning av upplösningsmedia. Samtidigt förbättras kvaliteten och konsistensen hos det framtagna mediet vilket reducerar behovet av omarbete och förenklar uppfyllandet av myndighetskraven.

Man häller det förblandade koncentratet i en blandningskammare och tillsätter renat vatten för att späda ut till rätt volym, beroende på hur mycket media som krävs (6 l, 25 l eller 50 l).

J.T.Baker® DILUT-IT™ koncentrerade upplösningsmedia måste blandas med renat vatten i ca 5 minuter. Denna blandningstid är mycket kortare än traditionella processer för intern blandning av upplösningsmedia, vilket förbättrar effektiviteten i laboratoriet.

I likhet med laboratorieberedda upplösningsmedia bör J.T.Baker® DILUT-IT™ koncentrerade upplösningsmedia används inom 24 timmar efter blandning.

  • 230,8 mL av J.T.Baker® DILUT-IT™ koncentrerade upplösningsmedia ger 6 l utspätt lösningsmedium;
  • 400 mL av J.T.Baker® SLS 0.50% DILUT-IT™ koncentrerade media ger 6 l utspätt lösningsmedium;
  • 961,5 mL av J.T.Baker® DILUT-IT™ koncentrerade upplösningsmedia ger 25 l utspätt lösningsmedium;
  • 1,9 l av J.T.Baker® DILUT-IT™ koncentrerade upplösningsmedia ger 50 l utspätt lösningsmedium.

J.T.Baker® DILUT-IT™ koncentrerade upplösningsmedia tillverkas i Avantor:s ISO-registrerade anläggningar, vilket ger konsistens mellan batchar, reproducerbarhet i resultaten samt mätning av varje batch mot publicerade produktspecifikationer.

J.T.Baker® DILUT-IT™ koncentrerade upplösningsmedia tillverkas av råmaterial i enlighet med USP-direktiven.

J.T.Baker® DILUT-IT™ koncentrerade upplösningsmedia förpackas enligt strikta fyllningstoleranser på ± 0.5% av målvolymen.

J.T.Baker® DILUT-IT™ koncentrerade upplösningsmedia eliminerar behovet av att lagra stora mängder kemikalier för tidsödande, intern beredning av upplösningslösningar.

  • Användning av J.T.Baker® DILUT-IT™ koncentrerade upplösningsmedia minskar väsentligt den tid som krävs för att bereda internt, vilket innebär kostnadsbesparingar och förbättrad produktivitet i laboratoriet.
  • Minskade utrymmeskrav, i kombination med lägre fraktkostnader, gör J.T.Baker® DILUT-IT™ till ett smartare val än användning av traditionella förblandade upplösningslösningar i stora behållare och utrymmeskrävande trummor.
  • J.T.Baker® DILUT-IT™ koncentrerade upplösningsmedia passar för alla tillämpningar som kräver att upplösningsmedia används.
  • Mindre förpackningsstorlekar levereras till forskning och tillämpningar med små batchar, medan de större är idealiska att använda på kvalitetskontrollavdelningar.

J.T.Baker® DILUT-IT™ koncentrerade upplösningsmedia skall förvaras i rumstemperatur.

J.T.Baker® DILUT-IT™ koncentrerade upplösningsmedia kan användas även om det har frusit. Låt mediet tina i rumstemperatur, och använd det på vanligt sätt när det har återfått sitt flytande skick helt.

J.T.Baker® DILUT-IT™ koncentrerade upplösningsmedia förpackas i polyetylenflaskor (HDPE) med hög densitet för förbättrad säkerhet.

J.T.Baker® DILUT-IT™ koncentrerade upplösningsmedia förbättrar produktiviteten och sparar kostnader för laboratorieanalytiker/kemister som utför upplösningstestning, genom att de eliminerar många av de tidskrävande moment som normalt förknippas med lösningsberedning.

Det finns prover i förpackningar om 230.8 ml. Kontakta din lokala distributör eller säljare för att beställa ett prov.

J.T.Baker® DILUT-IT™ koncentrerade upplösningsmedia levereras i smidiga förpackningskonfigurationer och kräver minimalt med lagerutrymme. Storlekarna 230.8 ml och 400 ml av SLS 0.50% finns i lådor om 12, medan större förpackningskoncentrat (961.5 ml och 1.9 l) finns i lådor om 6.

Dokumentation

Ytterligare resurs