DURAN® evolutionärt flasksystem

Sedan 1972 har DURAN® laboratorierna utvecklats för att uppfylla varierande krav och behov från vetenskapsmän och forskare världen över. Borosilicate 3.3 glasflaskor finns nu i ett stort sortiment med volymer och format. Från Standard till Special, ett DURAN® flasksystem för alla dina behov!

Erbjudanden

DURAN® laboratorieflaskor

Ett omfattande flasksystem med 12 olika flasktyper, som täcker in så gott som alla behov.

Kapsyler och kopplingssystem

Kapsylerna skyddar innehållet, medan kopplingslocken medger kontrollerad överföring av vätskor.

Tillbehör

En serie med anpassade tillbehör som fungerar perfekt med laboratorieflaskor från DURAN®.

Dokumentation

Videor