Ett säkrare val - DURAN® by DWK Life Sciences

Stressigt jobb? Tung belastning?
Upptäck ett säkrare val!


Ett säkert arbetssätt i laboratoriemiljö kräver ett korrekt val av utrustning. Samtidigt som det finns behov av vissa grundläggande material, t.ex. säkerhetsglas och annan personlig skyddsutrustning, är det lätt att missa den säkraste typen av laboratorieutrustning för varje specifik tillämpning. I vardagen på laboratoriet kombineras ett fokus på att maximera produktiviteten och nå resultat med ett genomtänkt angreppssätt vad gäller säkerhetsaspekterna. DURAN® glasflaskor, bägare och annan laboratorieutrustning från DURAN® erbjuder ett briljant utgångsläge med beprövad, tillförlitlig utrustning som är säker att hantera tack vare utmärkta materialegenskaper. Vissa tillämpningar, i synnerhet med förhöjda tryck eller vakuummiljöer, samt arbetsuppgifter där stora mängder glasflaskor skall lyftas, bäras eller tappas upp, kan ha nytta av specialistprodukter med förbättrade säkerhetsegenskaper.

Vårt engagemang för innovationer har resulterat i en serie produkter som är utformade för att förbättra dessa huvudtillämpningar på laboratoriet. Det finns ingen anledning att kompromissa med säkerheten, oavsett hur bråttom det är. Ta en närmare titt på våra DURAN® produkter. De är ett säkrare val, och de förbättrar hanteringen av dina laboratorieglasflaskor. Ta chansen att göra ett utmärkt val.

DURAN® flaskbärsystem - kombinerad säkerhet och komfort

Det kan vara både svårt och farligt att lyfta, bära och tappa upp stora volymer glasflaskor. Det nya modulbaserade DURAN® Bottle Carrying System utgör ett säkrare och bekvämare alternativ för dig och kollegorna. Flaskbärsystemet passar vanliga laboratorieflaskor som har en GL 45-hals och är kompatibelt med fyra flaskstorlekar 2, 5, 10 och 20 liter. Den ergonomiska utformningen erbjuder användaren fördelar för både hälsan och säkerheten, och flaskor kan transporteras enkelt och tryggt på laboratoriet eller i fabriken.

Se merDURAN® Protect - när säkerheten är viktig

Transport, förvaring och hantering av farliga och värdefulla substanser på laboratoriet innebär omfattande säkerhetsrisker. Som motvikt till detta har DURAN ® Protect-serien tagits fram för att förse användarna med ett förbättrat skydd. Det bästa från två världar: DURAN® borosilikglas 3.3 är praktiskt taget inert. Det är välkänt för sina briljanta termiska egenskaper och höga resistens mot kemikalieangrepp, och skyddar innehållet mot kontaminering. Den utvändiga skyddsbeläggningen i plast skyddar både användaren och innehållet från olyckor.

Se mer


DURAN® Pressure Plus+ laboratorieflaskor - kraft under tryck

Laboratorieprocesser som innebär ett förhöjt tryck eller vakuummiljö kräver användning av specialistutrustning. Vanliga laboratorieflaskor i glas är inte konstruerade för att motstå tryckskillnader på ett säkert sätt. Som ett resultat av en modifierad geometri har DURAN® Pressure Plus+ flaskor en garanterad tryckresistens och erbjuder optimal säkerhet för både användare och innehåll. Det finns tre versioner av flaskorna Pressure plus+; klart DURAN® glas, med eller utan skyddande plastbeläggning, och bärnstensfärgat DURAN® glas för skydd mot nedbrytning p.g.a. UV-ljus.

Se mer