e-handel / VWR:s lösningar för mobil teknik

VWR:s moderna e-handelsplattform har en avgörande strategisk betydelse i utvecklingen av våra kundrelationer. Lösningar för e-handel och andra elektroniska applikationer utvecklas ständigt, så att vi kan säkerställa att VWR erbjuder en e-handelsportfölj med de senaste funktionerna. Vårt interna team med e-handelsspecialister har omfattande expertis inom laboratoriemiljöer och e-handelsprocesser, vilket ger VWR möjlighet att reagera snabbt på tekniska framsteg och utveckla anpassade lösningar för att tillgodose specifika kundbehov.

VWR:s appar för mobila enheter erbjuder transparens och kostnadsbesparingar genom att ersätta manuella arbetsmoment. Detta medför att labbpersonal frigörs från onödig administration.

Kontakta oss om du är intresserad av specifika mobilitetslösningar via kundservice.se@vwr.com.

vwr.com

Webshop för laboratoriet – inköp, budgetkontroll, beställningsspårning m.m.

B2B-tjänster

VWR:s kompetens vad avser integrerade lösningar innefattar system för elektronisk handel som ger våra kunder de end-to-end -lösningar som behövs för e-handel ...

Programvara för lagerhantering

Omdefiniera lagerhanteringsmetoderna, med programvara för företagens lagerhantering från Avantor®. Börja optimera ditt laboratorium, så att du kan fokusera mer på forskningsarbetet.

VEM - VWR Equipment Management

VWR Equipment Management är ett smarttelefon- och pekdatorbaserat gränssnitt för användare och tjänsteleverantörer ...

VWR SearchPad

VWR SearchPad är ett pekdatorbaserat sökgränssnitt för forskare och vetenskapliga experter ...