Miljöanalyslösningar för luft, vatten och mark

Skyddet av vår miljö angår alla.

Den snabba ökningen av människors medvetenhet om miljöskyddet, förståelse för och tankar över det gör att myndigheterna skärper bestämmelserna fortlöpande. Övervakningen av utsläpp i vatten, mark och luft är en viktig uppgift för samtliga branscher.

Från provtagning till resultat!

För många år sedan utfördes analyser i små laboratorier som låg i närheten av provtagningsstället. Idag analyseras merparten av proverna i specialbyggda laboratorier utrustade med toppmoderna instrument, vilket gör provtagning och korrekt provtransport till kritiska faktorer.

Mobil analysutrustning hjälper till med kvantitativ screening, vilket gör att endast kritiska prover behöver skickas in för en komplett utvärdering på laboratoriet. Att kunna analysera prover lokalt har den fördelen att man kan göra det i realtid, så att man kan få fram en exakt bild av ett miljösystem.

Enkla, visuella analystekniker, som t.ex. remsor och kemikalie-set med färgkartor, är idealiska när man vill ha ett ungefärligt begrepp om nivåerna för en viss parameter, och de är extremt kostnadseffektiva.

Avantor har allt du behöver; från provtagning till analys, ute på fältet eller i ditt specialiserade laboratorium; oavsett om det gäller vatten eller avloppsvatten, luft eller mark.

Om du behöver råd för särskilda tillämpningar är det bara att kontakta våra specialister!

Provtagning

Här hittar du provtagningssystem för luft, vatten och mark, samt behållare, påsar och flaskor för korrekt transport av provet.

Provtagningsverktyg

Oavsett om du behöver analysera sporer, pollen eller andra kontamineringar i luft, samtliga kemiska parametrar i vatten eller mark, så hittar du lämplig provtagningslösning hos Avantor.

Provtagningsbehållare

Upptäck det utökade sortimentet från Avantor om du är på jakt efter påsar, behållare eller flaskor med eller utan natriumtiosulfat, i små eller stora storlekar!

Provberedning

En perfekt analys startar med en perfekt provberedning. Om resultatet är kritiskt måste man välja verktyg och kemikalier noggrant.

Filtrering av miljöprover

Avantor erbjuder specifika produkter från olika märken såsom Pall eller Whatman, för koncentration eller rening av ett prov före analys. Bered ditt prov med rätt filtersystem för just din tillämpning!

Extraktion - separering - blandning - malning

Avantor har ett stort urval av kvarnar, blandare, omrörarmotorer och homogenisatorer. Vid har skakapparater, roterande rörelse, för separeringsprocessen vilka ofta används för miljöprover.
Du hittar också allt du behöver för Soxhlet-extraktion, från hylsor till extraktorer och automatiska extraktionssystem.

Föraskning - uppslutning - destillation

Om du vill göra ett estimat av icke-flyktiga oorganiska komponenter i ett prov genom föraskning, eller om vill bereda ett prov för Kjeldahl-analys med uppslutning, kjeltabs, destillationssystem och erforderliga kemikalier, så har vi allt.

Andra arbetsflöden inom provberedning

Vi har kombinerat alla slags val för de arbetsflöden som används inom provberedning, från lättanvända förbrukningsmaterial, till kemikalier och sofistikerade produkter. Här hittar du allt du behöver för ...

Provanalys

Behöver du analysera ditt prov ute på fältet, eller på ett litet eller stort laboratorium? Hos Avantor hittar du det du behöver.

Kemikalieanalys

Upptäck den snabba parameteranalysen från aluminium till zink, med många tillämpningar från Merck, Hach och andra leverantörer. Eller läs mer om Mercks miljöanalys för vatten, mark och luft. Här hittar du alla produkter du behöver för högkvalitetsanalyser med hjälp av produkter från Merck. Behöver du bestämma BOD genom spädning eller respiration, eller behöver du utföra tester av biologisk nedbrytbarhet? Detta och mycket mer ...

Elektrokemisk analys

Allt du behöver veta om pH-mätning, upplöst syre, konduktivitet, redox och titrering med filmer som ger teknisk information, och länkar till alla viktiga märken, för grundläggande fälttillämpningar till sofistikerade mätare med morgondagens dataadministration.

Ytterligare information

Fysisk analys

Ett urval av tekniker för bestämning av kontamineringsgraden i vatten, och mer därtill ...

Mikrobiologi

Behöver du veta om slammet fortfarande är aktivt? Eller vill du testa mikrobiologisk kvalitet på vatten? Svaren hittar du på sidorna för mikrobiologi och mikroskopi!

Ytterligare information

Standarder och certifierade referenslösningar

Med beredda standarder och referensmaterial kan du lita på analysresultat och slipper besväret med att tillverka och validera dem i laboratoriet. Använd denna väljare när du söker efter en viss miljöstandard.

Säkerhet och förvaring

Lösningar för skydd av både personal och arbetsplatser.

Från personlig skyddsutrustning till första hjälpen-lösningar, från gasdetektering till skyltar, även förvaringsskåp för kemikalier för säker förvaring av farliga prover, spillkontroll, avfallshantering och rengöringsprodukter.

Kontakta oss