Håll mig inloggad?
Avslutas om 
Din inloggning har gått ut
Din session har gått ut. För din säkerhet har vi loggat ut dig.
Vill du logga in igen?

Miljöanalys

Miljöanalys

Miljöanalys

VWR har lång erfarenhet med miljöanalys och erbjuder utrustning och kemikalier för vattenanalys i fält och på laboratoriet. Parametrar som COD, BOD, TOC, kväve och fosfor kan analyseras antigen vid hjälp av snabbtester eller spektrofotometriskt. Andra viktiga parametrar som fritt klor, totalt klor, pH, konduktivitet och suspenderade ämnen hittar du nedanför.

I tillägg til övervakningsparametrar inom avloppsvatten, dricksvatten och utsläååsvatten levererar VWR et omfattande sortiment av laboratorieutrustning och fältutrustning till t.ex. Kjeldahl, flockulering, turbiditet, sedimentering och suspendering.