Föraskning

VWR erbjuder ett stort sortiment av ugnar som passar för såväl föraskning som generella värmebehandlingsapplikationer. Vi har även ett omfattande sortiment av behållare (indunstningsskålar eller deglar) som kan användas vid höga temperaturerna och förblir inerta.

Product selection

Furnaces

High temperature, muffle and tube furnaces...