BOD-mätning/respiration

Biologisk syreförbrukning (BOD) är en viktig parameter inom vattenresurshantering. Vi har produkter för de olika testmetoderna

BOD inkubatorer

Alla BOD metoder kräver att proverna förvaras i 20 °C i 5 dagar. VWR erbjuder ett brett sortiment av inkubatorer

BOD respirationsmätning: självtester av biokemisk syreförbrukning

Minskning av syre skapar en tryckskillnad som mäts med en trycksensor. Praktiskt och enkelt att utföra!

BOD-mätning med syreelektrod

BOD-mätning enligt EN 1899 ...

BOD fotometrisk metod

BOD testkit från Merck ...