Klor (fritt och totalt)

VWR erbjuder olika alternativ för mätning av fritt och totalt klor.

  • Kolorimetrisk metod med bruksfärdiga DPD-reagens, testkit, kolorimetrar och spektrofotometrar
  • Elektrokemisk metod med engångsgivare ger resultat inom en minut (ny revolutionerande metod). Brett testområde: från 0,02 mg/l till 10 mg/l
  • Titrimetrisk metod, DPD-metod i enlighet med den europeiska normen EN ISO 7393-1

Kolorimetrisk metod

Kolorimetrisk metod med bruksfärdiga DPD-reagens, testkit, kolorimetrar och spektrofotometrar ...