Chemical Oxygen Demand (COD) Analysis

COD för vatten bestäms med dikromatmetoden efter nedbrytning.

VWR erbjuder 2 lösningar för mätning av COD:

  • Snabbmetod
  • Officiell metod

COD snabbmetod, Merck

COD snabbmetod, Merck

Ett brett spektrum av kyvett-tester för COD, även för prov med en hög kloridhalt, termoreaktorer i 3 modeller, standarder och spektrofotometrar.

COD snabbmetod, Hach

COD snabbmetod, Hach

Kompletta system för COD-analys, stort utbud av preparerade COD-reagenser (provet behöver inte spädas ut), en reaktor och spektrofotometrar.

COD officiell metod

COD officiell metod

Provet mineraliseras först i en manuell eller automatisk nedbrytningsenhet med adekvata reagenser.