Användbara länkar

Några länkar till andra delar av VWR:s webbplats som kan vara av intresse för dig!

Kromatografi

VWR har glädjen att kunna erbjuda en mikrowebbplats med uppdaterad information och nya erbjudanden för kromatografilabbet!

Mikrobiologi

VWR erbjuder en mängd olika lösningar för mikrobiologisk kontroll, särskilt anpassade för industrisektorn ...

Säkerhet och rengöring

Vi ger våra kunder informationen och verktygen de behöver för att kunna skaffa lämpliga säkerhetsprodukter och -tjänster för sina specifika behov ...

Inredning

Bygger ni ett nytt labb?