Kjeldahl

Kjeldahl-metoden består av tre huvudsteg: förbränning, destillation och titrering.

1. Förbränning: uppnås genom att ett homogent prov kokas i koncentrerad svavelsyra. Slutresultatet är en ammoniumsulfatlösning.

2. Destillation: et överskott av en bas tillsätts nedbrytningsprodukten för att omvandla ammoniumsaltet till ammoniak.

3. Titrering: mängden kväve i ett prov kan beräknas från den beräknade mängden ammoniak i resultatlösningen. Ammoniaken samlas upp antingen med ett noggrant uppmätt överskott av en standardiserad syralösning (återtitrering) eller en borsyralösning (direkt titrering)

Product selection

Destillation

VWR erbjuder olika destillationssystem för olika budget, inklusive helt automatiska system med titrering ...

Distillation

VWR offers different distillation systems for different budgets, ...

Titrering

Från enkla byretter till helt automatiserade, programmerbara titreringssystem från Schott och Mettler ...

Kjeldahl-reagens, Merck

Målet har varit att utveckla katalysatorer för kortare reaktionstider ...