Malning/blandning

VWR har ett stort sortiment kvarnar, mixer och homogenisatorer.

Product selection

Homogenisatorer

Ett brett sortiment för homogenisering av prover från 0,5 ml till 50 l eller mer ...

Mixer

Ett brett sortiment av apparater för blandning, sönderdelning, homogenisering, emulgering och storleksminskning av material ...

Omrörarmotorer

Ett brett sortiment omrörarmotorer för de flesta applikationer ...

Kvarnar

Kvarnar för stora volymer och mycket hårda material ...