Bestämmelser/normer

Vattenkvalitet

ISO 6059 Bestämning av total hårdhet (kalcium och magnesium) - titrimetrisk metod med EDTA
ISO 6058 Bestämning av kalcium – titrimetrisk metod med EDTA
EN ISO 9963-1 Bestämning av total alkalinitet och sammansättning - del 1
EN ISO 9963-2 Bestämning av alkalinitet, karbonat – del 2
ISO 9297 Bestämning av klorider – titrering med silvernitrat och kromat som indikator (Mohr-metoden)
ISO 7393-1 Bestämning av fritt och totalt klor – del 1: titrimetrisk metod med N,N-dietylfenylen-1,4-diamin
ISO 7393-2 Bestämning av fritt och totalt klor – del 2: kolorimetrisk metod med N,N-dietylfenylen-1,4-diamin
ISO 15705 Bestämning av COD – mikrometoden
ISO 6060 COD-bestämning
ISO/CD 25814 Bestämning av löst syre – elektrokemisk metod med en givare för löst syre
ISO/DIS 7887 Kontroll och färgbestämning
ISO 7027 Turbiditetsbestämning
ISO 10359-1 Bestämning av fluorider – del 1: elektrokemisk metod med ISE (för dricksvatten eller svagt förorenade vattendrag)
ISO 5664 Bestämning av ammonium – metod med destillation och titrimetri
ISO 10523 pH-bestämning
ISO 27888 Konduktivitetsbestämning
ISO 11923 Bestämning av suspenderade material genom fiberglastitrering