Provberedning

Det är viktigt att korrekta resultat uppnås. VWR erbjuder ett stort urval produkter, från skakapparater och kvarnar till system för automatisk förbränning och destillation.

  • Instrument för kvävebestämning, COD och spårmetaller i vatten i enlighet med officiella metoder
  • Destillationsenheter för bestämning av kväve, fenol, totalt cyanid, alkohol, ammonium, konserveringsmedel och svaveldioxid
  • Extraktionsenheter för många applikationer, till exempel vid bestämning av bekämpningsmedel, PCB-föreningar, dioxiner, fenoler, halogenider, olja och fetter

Product selection

Vätskehantering

VWR erbjuder en komplett vätskehanteringslösning...

Vägning

VWR erbjuder ett stort urval av mikro- och analysvågar med spårbara vikter och kalibreringscertifikat…

Föraskning

VWR erbjuder ett stort sortiment av ugnar som passar för såväl föraskning som generella värmebehandlingsapplikationer ...

Malning/blandning

VWR har ett stort sortiment kvarnar, mixer och homogenisatorer ...

Förbränning, destillation och extraktion

VWR har allt du behöver, från automatiska apparater till komponenter som låter dig skapa dina egna lösningar ...

Filtrering

VWR har ett brett sortiment av filtreringsprodukter för många olika applikationer....