Suspenderat material

VWR har ett stort sortiment produkter för mätning av vattenkvalitet med avseende på suspenderat material: 

  • Snabb metod med fukthaltsvågar
  • Centrifugerings- eller filtreringsmetoder i enlighet med europeiska normer
  • I metoden för att avlägsna flyktiga suspenderade ämnen från huvudsakligen organiska substanser eller fasta ämnen används både ett värmeskåp och en analysvåg.

Product selection

Fukthaltsvågar

Fukthaltsvågar för rutinarbete ...