Termoreaktorer

Snabb nedbrytning för bl.a. COD- och TOC-analyser.

3 modeller finns:

  • TR 320: basmodell för 12 rör och 7 förinställda temperaturprogram
  • TR 420: för 24 rör, ytterligare 8 program kan definieras av användaren
  • TR 620: för 2 x 12 rör med 2 temperaturzoner

Product selection