Totalt organiskt kol (TOC)

Totalt organiskt kol (TOC) används ofta som en icke-specifik indikator av vattenkvalitet. Snabbmetoden med TOC-bestämning genom kolorimetri är en enkel metod som ger snabba resultat.

  • Flera modeller av fotometrar och termoreaktorer
  • Bruksfärdiga snabbtester för TOC

Termoreaktorer

Snabb nedbrytning för bl.a. COD- och TOC-analyser ...

Fotometrar och spektrofotometrar

Flera olika modeller av fotometrar och spektrofotometrar med förprogrammerade metoder för TOC finns ...

Merck testkit för TOC

Spectroquant®-testkit för fotometrisk vattenanalys: COD, TOC, nitrat, nitrit och många andra parametrar  ...

Kemikalielösningar för TOC-analys

Kemikalielösningar för analys av totalt organiskt kol (TOC) ...