Merck testkit för TOC

Spectroquant®-testkit för fotometrisk vattenanalys: COD, TOC, nitrat, nitrit och många andra parametrar.

  • Validerade analysreagens som överensstämmer med standardmetoder
  • Streckkodssystemet möjliggör snabb och enkel analys
  • Omfattande dokumentation av kvalitetskontrollen för varje test
  • Batch- och kvalitetscertifikat finns tillgängliga på webben

Product selection