Turbiditet

En enkel och svårslagen indikator på förändrad vattenkvalitet

Turbiditetsmätning är ett viktigt test när det handlar om vattenkvalitet vare sig det gäller dricksvatten, övervakning av avloppsvatten, kontroll av industrivatten och så vidare.

Tillförlitlig turbiditetsövervakning är en väsentlig faktor vid dricksvattenframställning och folkhälso- och säkerhetsorganisationer världen över inser vikten av att mäta denna parameter.

En plötslig förändring av turbiditeten kan tyda på en ytterligare källa till föroreningar (biologisk, organisk eller oorganisk) eller ett problem i reningsprocessen.

Har du frågor som gäller turbiditet eller är nybörjare och vill veta mer? Klicka nedan för att hämta häftet ”Teorin om turbiditet”.

I praktiken kan det uppstå betydande problem som leder till interferens och fel som försämrar precisionen hos ditt instrument. För att säkerställa att instrumentet fungerar på avsett sätt och ger så korrekta svar som möjligt är det viktigt att kontrollera kalibreringen. Klicka nedan för att hämta häftet ”Teknisk information om standarder”.

Litteratur

Jämförelse mellan laboratorieturbidimetrar TU5 och TL23

- Produktinformation

TU52 bänkturbidimeter, Hach

Marknadens mest exakta och sofistikerade turbidimeter

 • Patenterad 360°x90°-optik
 • Den känsligaste och snabbaste
 • En måttstock för rent vatten

- Produktinformation

TL23 serien turbiditetsmätare i bordsmodell från Hach

Tillförlitliga mätningar för många olika turbiditetsapplikationer

En turbiditetsmätare som underlättar vid testning i de mest krävande avloppsvattens- och industriapplikationer

 • Lättanvänd intuitiv fullfärgspekskärm
 • Enkel datahantering och exportfunktioner
 • Lätt att få rätt resultat

Levereras med provkyvetter, standarder och tillbehör

- Product Details

2100Q portable turbidimeter, Hach

Ideal for use in the field or around the plant

 • Easy to carry around
 • Takes multiple measurements from various collection points in your treatment process
 • Intuitive user interface: Easy to measure, calibrate and verify
 • Easy storing and transferring of data

- Produktinformation

Den nya bärbara VWR TIR200

För snabb, exakt och enkel testning på plats

För allt från dricksvatten till avloppsvatten, lämplig för både färgade och färglösa vätskor.
Överensstämmer med EN ISO 7027.

- Produktinformation

WTW, IDS-turbiditetsgivare – digitala och klara för trådlös användning

VisoTurb® 900-P: Digital IDS-turbiditetsmätning med en praktisk turbiditetsgivare

 • Praktisk turbiditetsgivare för mätning av turbiditet i ytvatten och processvatten
 • Enkel 2- eller 3-punktskalibrering
 • Lämpar sig för WTW MultiLine® IDS-multiparametermätningar på plats

Heltäckande sortiment av turbiditetsmätare

Heltäckande sortiment av turbiditetsstandarder