Snabb analys

VWR snabb analys

VWR erbjuder ett komplett sortiment av instrument för enkel, kvantitativ analys, från reflektometrar till spektrofotometrar, som tillsammans med kit och alla nödvändiga produkter gör det snabbt och enkelt att hantera och kontrollera dina vattenprover.

Behöver du hjälp att välja rätt test för dina prover?

Klicka på länken för att komma till vår guide. Du hittar kit från de främsta leverantörerna: Merck, VWR Chemicals, Hach, Lovibond, WTW, Macherey&Nagel med flera.

Urvalsguide

Dokumentation

Letar du efter broschyrer för miljöprodukter?

Hämta dokumentation

Hach snabbanalys

En bred uppsättning av instrument och kemikalier, omsorgsfullt utformade i mer än 80 år för bättre, snabbare, enklare och grönare vattenanalyser.

Merck snabbanalys av vatten, miljö, livsmedel och dryck

Alla satser, teststickor och fotometriska system har utformats för optimal precision, hastighet och enkel hantering för testning av livsmedel och drycker.

VWR för snabb desinfektionskontroll

Kolorimeter i fickformat för direktläsning av 3 parametrar (klor, klordioxid och ozon), vilket ger noggranna, reproducerbara resultat.

Direct-reading pocket colorimeter for 3 parameters - chlorine – chlorine dioxide – ozone - giving accurate, reproducible results.

Lovibond® tintometer

Vattenanalysutrustning för fritids-, miljö- och industrisektorerna.

Water analysis equipment for the leisure, environmental and industrial sectors.