Tester för analys av livsmedel och drycker

De vanligaste analytiska metoderna som används i livsmedels- och dryckesindustrin är avsedda för övervakning och testning av livsmedelssäkerhet, näringsvärde och kvalitet. Dessa inbegriper tester av kemiska, mikrobiologiska och fysiska kontaminanter i syfte att uppfylla lokala, nationella och internationella regelkrav.

Om livsmedelsprodukter kontamineras skadar det konsumenten och varumärket. Oavsett om du behöver analysera livsmedel och drycker, mejeriprodukter eller vatten kan VWR erbjuda ett heltäckande sortiment av mikrobiologiska, fysiska och kemiska testinstrument, förbrukningsartiklar och kemikalier för att tillgodose dina behov.

Oavsett hur dina behov av livsmedels- och dryckestester ser ut har VWR lösningen.

Product selection

Nitratanalys och andra snabbtester

Snabbtester för enkel analys ...

Kloridanalys

Mätning av salthalt (natriumklorid) inom livsmedelsindustrin är allmänt förekommande ...

Färgmätning

Utrustning för att mäta färg i olika produkter ....

Klimatkammare

Testkammare med konstant temperatur- och fuktighet för långvariga tester av hållbarhet, förpackning osv. ...

Densitetsmätning

Densitetsmätning är ett vanligt kvalitetskontrollstest i livsmedels- och bryggeriindustrin ...

Viskositetsmätning

Rotationsviskosimetrar med ett komplett sortiment av tillbehör ...

Fuktanalys

Ett brett sortiment fukthaltsvågar med IR- eller halogenvärmeelement för rutinapplikationer ...

Smältpunktsbestämning

Smältpunkt är ett mycket användbart och viktigt värde för bestämning av kvalitet och renhetsgrad för livsmedelsingredienser och vegetabiliska/animaliska oljor och fetter...

Elektrokemiprodukter

Measure pH, conductivity, redox, DO or turbidity, or a combination of instruments with up to 3 channels

Titrering

Titratorer för manuell och automatisk titrering för de flesta tillämpningar inom livsmedelsindustrin ...

Karl Fischer-titrering

Volumetriska eller coulometriska Karl Fisher-titratorer och tillhörande reagens för bestämning av vattenhalt ...

Kjeldahl-analys

Kjeldahl-kvävebestämning utförs för en mängd olika livsmedel ...

Protein-, enzym- och fibertester

Utrustning för kontroll av frityroljekvalitet till utrustning för fetthaltsbestämning i livsmedel med soxhlet-metoden ...

Analys av olja och fett

Utrustning för kontroll av frityroljekvalitet till utrustning för bestämning av fetthalt i livsmedel med soxhlet-metoden ...

Refraktometri och polarimetri

Refraktometri är en av de grundläggande metoderna för kvantitativ analys och kvalitetssäkring i livsmedels- och bryggeriindustrin ...