Temperatur- och fukthaltsmätare och dataloggenheter

Vi har ett stort sortiment av verktyg för temperaturmätning, fukthaltsmätning och dataloggning för realtidsvisning och övervakning av temperatur och fukthalt i dagens hektiska livsmedelsframställning – från tillverkning och paketering till lagring och distribution.

När ett tröskelvärde för temperatur eller fukthalt passeras visas data som gör det möjligt att vidta åtgärder så att varorna kan bevaras i oförstört skick.

Sortimentet omfattar loggenheter för kylskåp och frysar, miniloggenheter för transportövervakning och övervakning av processer med hög temperatur som sterilisering eller pastörisering samt en serie trådlösa system för temperatur- och fukthaltsövervakning – allt för att användaren omedelbart ska veta när de valda parametrarna för en process har överskridits.

Alla våra dataloggenheter för temperatur och fukthalt har utvecklats och tillverkats i enlighet med CE-standard och flera av dem har användarvänliga hanteringsprogram som följer HACCP-bestämmelserna.

Product selection

Datalogger

Dataloggrar är elektroniska enheter som registrerar data över tid ...

Diagramskrivare

Registreringsenhet för temperaturdiagram, 10 dagar och 40 dagar ...

Termometrar, kärntemperatur

Ett brett sortiment termometrar, från enkla, prisvärda modeller till precisionstermometrar för kärntemperatur ...

Infraröda termometrar

IR-termometrar för beröringsfri ytmätning ...