Temperatur- och fukthaltsmätare och dataloggenheter

Vi erbjuder ett enormt sortiment med verktyg för mätning eller loggning av temperatur, fukt, CO2 och många andra parametrar för dagens intensiva industri - från tillverkning och paketering, till förvaring och distribution.

Dataloggning för synlighet och övervakning i realtid, med visning av data för vidtagande av åtgärder när ett parametertröskelvärde överskrids, gör det möjligt att agera så att godsets integritet inte påverkas.

Vi erbjuder allt från temperaturindikatorer, glastermometrar, digitaltermometrar för alla tillämpningar, till omfattande dataloggning och trådlös styrning. Upptäck lösningen för just din tillämpning: kontroll av vattenbad, ugnar, frysar -80 0C, eller livsmedelsprodukter.

Eller hitta rätt dataloggare för övervakning av ditt värdefulla gods under transport eller förvaring. Utbudet är mycket stort.

Produkturval

Analoga (glas)termometrar

Universella termometrar med vätska-i-glas har svart indikering mot transparenta rör för enkel avläsning; vissa modeller har vit bakgrund som underlättar handhavandet ytterligare. Enkel och direkt avläsning av temperaturen, oavsett inställning, med dessa transparenta glastermometrar. De flesta modellerna använder sig av miljövänliga organiska vätskor. Dessa glastermometrar lämpar sig för allmänt laboratoriebruk, skolor och testmiljöer. Termometrarna klarar ett stort temperaturintervall från långt under fryspunkten till långt över kokpunkten.

Ytterligare information

Produktöversikt

Temperaturindikatorer, remsor eller rör

Temperaturindikatorremsor visar temperaturen hos ett prov inom några minuter efter första insamling. Indikatorn består av en mycket känslig indikatorvätska i en specialutformad ampull för övervakning av exponering av temperaturkänsliga produkter för mycket låga eller mycket höga temperaturer. Dessa produkter är framtagna för snabba mätningar för de fall där konventionella termometrar är opraktiska. Remsor som är framtagna för att klara höga temperaturer är idealiska att använda i elektronik-, livsmedels- och läkemedelsbranscherna, samt inom ugns- och motorkonstruktion.

Ytterligare information

Produktlänkar

Digitala mätare för temperatur och/eller fukt

Exakt övervakning av temperaturer i frysar, vattenbad, värmeblock, inkubatorer och kylar med dessa digitaltermometrar. Digitala displayer är lätta att läsa av, och levererar också de högsta och lägsta temperaturavläsningarna. Vattentäta modeller är idealiska för våtlaboratorier, tvättområden och fälttillämpningar. Temperaturerna kan ställas om till °C eller °F, och alla modeller är mycket flexibla och enkla att omkalibrera. Enheterna har extrema temperaturintervall och uppdaterade avläsningar i inställda korta intervall. Med vår produktguide kan du hitta den mätare du behöver, välja antalet erforderliga mätkanaler, oavsett om du vill mäta i luft, fasta ämnen eller ytor med Ir-termometrar, med varierande noggrannheter och sensortyper.

Ytterligare information

Produktlänkar

Dataloggning för temperatur, fukt, CO2 etc.

Dataloggar registrerar automatiskt exakta mätningar i realtid även när personalen inte kan vara på plats. De bärbara modellerna har in- eller utvändigt placerade sensorer med briljant känslighet, som registrerar och lagrar data i den tillämpning eller miljö som krävs. Dessa elektroniska instrument har programmerbar spårning med enkel- eller multikanalsutföranden. Dessa dataloggar larmar visuellt eller akustiskt om förhållandena är onormala för säkerheten och den optimala testkvaliteten, eftersom de registrerar under långa perioder. Batteristödda loggar har datainsamlingssystem för mätning och inhämtning av dataprovtagningskvoter. Upptäck även de trådlösa dataloggarna för fullständig kontroll i realtid.

Kalibreringstjänster

Ackrediterad kalibrering för alla termometrar och dataloggar. Varumärkesoberoende, ISO 17025 godkända kalibreringstjänster för temperaturinstrument som termometrar, dataloggar, block och bad.

Fördelar för dig:
Godkänd kvalitet
Detaljerad processdokumentation
Alla märken och modeller
NIST-spårbarhet
ISO 17025 kalibreringscertifikat
Påminnelsesystem för förfallotider
Kombination med fuktkalibrering

Mer information

Kalibreringstjänster

Kontakta våra specialister för mer information