Testning av avloppsvatten och flytande avfall

Avloppsvatten och flytande avfall kan testas med avseende på olika parametrar för processtyrning, bortskaffande och lagefterlevnad.

VWR har ett omfattande sortiment för miljötester som hjälper dig att hålla dig inom utsläppsgränserna. Oavsett vad du har för krav på testning av avloppsvatten och flytande avfall har VWR lösningen.

Klicka nedan så kommer du till vår mikrowebbplats för miljö där vi har samlat alla våra specialprodukter. Där hittar du allt från produkter för vattenprovtagning till testpaket, BOD-mätsystem, turbiditetsmätare och mycket annat.

VWR har ett stort utbud av produkter och tjänster för fullständig vattenanalys både på plats och på laboratoriet, med snabba tester och metoder som överensstämmer med europeiska normer.