Livsmedels- och dryckesanalys

Kvalitetskontrollen av livsmedel och drycker är mycket viktig för att garantera en smakrik produkt som är säker att konsumera. Olika analysslag kan komma att krävas, t.ex. mikrobiologisk testning, testning av fysiska egenskaper, kemiska egenskaper, identifiering av kontaminering med toxiner, bekämpningsmedel eller läkemedelsrester etc.

Mikrobiologisk testning

Mikrobiologisk testning av livsmedels- och dryckesprover

Identifiering av möjlig kontamination av livsmedels- eller dryckesprodukter med (patogena) mikroorganismer.

3M mikrobiologiska lösningar

3M levererar ett specifikt produktutbud för mikrobiologisk analys av livsmedels- och dryckesprover.

Mikroskopi

Här hittar du det behöver: förstorings- eller stereomikroskop för kontroll av produkter avs. makrokontaminering, mikroskop för kontroll av mikroorganismer etc.

Fysisk testning

Färgmätning

Dagens höga kvalitetsstandarder kräver alltmer objektiv färgmätning i de dagliga laboratorierutinerna.

Smältpunkt

Smältpunkten är ett mycket användbart och viktigt värde vid bestämning av kvaliteten och renheten i vegetabiliska/animaliska oljor och fetter.

Densitet

VWR erbjuder alla slags densitetsmätsystem, från hydrometrar, pyknometrar och vågar, till instrument för snabbanalys av densiteten.

Refraktometri och polarimetri

Refraktometri är en av de grundläggande metoderna för kvantitativ analys och kvalitetssäkring inom livsmedels- och dryckesindustrin.

Viskositet

Viskositeten är en viktig kvalitetsindikator för livsmedel och drycker, eftersom den kan påverka paketeringen och kvalitetsintrycket av en produkt.

Vikt

Testa vikten hos din produkt med vågar med % vägnings- eller kontrollfunktion så att du enkelt ser om vikten ligger inom tolerans eller inte.

Kemisk testning

Kolometri/fotometri

VWR erbjuder ett stort urval av system för mätning av olika kommponenterna i prover från livsmedel och drycker: teststrips, visuella kit, bärbara kolorimetrar och fotometrar, bänkfotometrar och spektrofotometrar.

Kjeldahl-och Dumas kvävebestämning

Kjeldahl-metoden är mycket spridd och används för bestämning av mängden protein i livsmedel. Här hittar du allt du behöver.

Vatteninnehåll

Bestämning av vattenhalten i produktionsprocesserna för livsmedel och drycker görs mycket ofta. Den mest använda metoden är Karl Fischer-titrering, men det finns även andra, t.ex. LOD (loss on drying).

Fuktanalys

VWR har ett utbud av infraröd- eller halogenuppvärmning, fuktanalysatorer med keramiska eller lindade kvartselement för rutin- och precisionsmätningar.

Elektrokemi

VWR är ledande distributör inom det elektrokemiska området, och vi erbjuder det bästa urvalet av välkända leverantörer och produkter!

Titrering

Allt du behöver för denna vanliga kvantitativa teknik, från klassiska glasvaror till automatiska titratorer, inkl. reagenser och tillbehör.

Kloridanalys

Mätningen av koncentrationen av salt (natriumklorid) i livsmedels- och dryckesindustrin är universell. Möjligheten att direkt läsa av saltkoncentrationen gör Sherwood-modellen 926 idealisk.

Analys av ätliga oljor och fetter

Hitta de kemikalier, förbrukningsvaror, kit och instrument du behöver för analysen av ätliga oljor och fetter.

Kromatografisk separering för livsmedel och drycker

Kromatografiska separeringar används mycket inom utveckling och tillverkning av livsmedel och drycker. Detta gäller i synnerhet för den senaste utvecklingen av mervärdeslivsmedel. HPLC och GC används brett för att säkra konsumentskyddet.

Specieringstestning av kött

Specieringstestning av kött syftar till att identifiera djurarten och den görs av olika orsaker: ekonomiska, etniska eller säkerhetsrelaterade.

Säker förvaring av kemikalier

Vid HPLC används antändliga vätskor - dessa kemikalier måste förvaras på ett säkert sätt! Se vårt sortiment med säkra förvaringssystem!

Övrig analys

Merck för livsmedels- och dryckesindustrin

Enskilda produkter och skräddarsydda produkter för tillämpning inom livsmedels- och dryckesindustrin.

Merck pesticidstandarder

Rester av insektsbekämpningsmedel kan hamna i livsmedels- eller dryckesprodukter, och få skadliga effekter. Screena med dessa standarder från Merck.

Vitaminstandarder

Fullt sortiment med fett- och vattenlösliga vitaminer för användning i många olika tillämpningar; kromatografi, masspektrometri och andra anlyser.

Standarder för livsmedels- och kosmetikkomponenter

Standarder för allergener, antioxidanter, smak och doft, sötningsmedelsstandarder, organiska syror etc.

3M allergentestning

Snabb screening efter vanliga allergener såsom äggvita, jordnötter, soja, valnötter etc. Upptäcker både behandlade och obehandlade allergiproteiner.