Refraktometri och polarimetri

Refraktometri är en av de grundläggande analysmetoderna för kvalitetssäkring i livsmedels- och bryggeriindustrin.

Refraktometrar för t.ex. mätning av sockerhalt i Brix. Polarimetrar för att mäta optisk rotation för t.ex sukroslösningar.

Product selection

Handhållna mätare

Bärbara mätare – enkla och prisvärda mätare för bl.a. RI- eller Brix ...

Abbe-refraktometrar

För noggranna mätningar ...

Digitala bordsmodeller

Moderna och exakta refraktometrar – med möjlighet till termostatering, utskrift och datalagring ...

Polarimetrar

För mätning av optisk rotation ...

Referensmaterial

CertiPUR referensmaterial för refraktometri ...