Livsmedel

I egenskap av livsmedels- och dryckesproducent tillverkar du förstklassiga produkter som är säkra att konsumera. För detta krävs det en väldefinierad kvalitetskontrollprocess som uppfyller dagens krav och förordningar. För att säkerställa en hög produktkvalitet kan du behöva testa viskositet, färg, kvävehalt, kloridhalt, vattenhalt och mer därtill.

Beroende på vilka testrutiner och protokoll som följs, är det olika risker man testar för. Hit hör: biologiska, fysiska, kemiska och radiologiska risker, toxiner, insektsbekämpningsmedel, läkemedelsrester, parasiter, allergener, tillsatser etc. Man behöver analysera både den egna livsmedels- eller dryckesprodukten samt själva produktionsprocessen. I denna process behöver man kanske:

  1. Samla in livsmedels- eller dryckesprover
  2. Förvara proverna före test
  3. Analysera proverna
  4. Kontrollera produktionsprocessen avs. kontaminering
  5. Fortlöpande övervaka produktionsområdet
  6. Håll produktionsområde och laboratorium säkra

Upptäck vad VWR kan leverera till varje steg i flödet, och se hur vi kan göra livet lättare för dig när alla bestämmelser skall beaktas!

Testning av livsmedel och drycker

Produktion av livsmedel och drycker