Utrustning

När du bygger eller renoverar ditt laboratorium behövs kringutrustning som diskmaskiner, vattenreningssystem, vakuumsystem, LAF-bänkar, brandsäkra kemikalieskåp, syra-bas skåp m.m.
När utrustningen planeras på förhand är det enkelt att installera i det nya laboratoriet.

Asecos Safety Cabinets

VWR offers different models of Asecos safety cabinets...

Miele laboratoriediskmaskiner

Med Miele Professionals desinfektionsdiskmaskiner kan du hantera laboratorieglasvaror med renlighet, effektivitet och flexibilitet …

Autoklaver

Ett sortiment autoklaver och tillbehör för mediaberedning och sterilisering av avfall

Handskbox

Stort utbud av handskboxar avsedda för användning i kontrollerade miljöer för arbete med farliga ämnen

System med laminärt luftflöde

System med laminärt flöde är noggrant utformade för att skydda mycket känsliga produkter från extern kontaminering

Pumpar

VWR erbjuder ett stort sortiment rotationspumpar, oljefria membranpumpar, kompletta pumpenheter och vätskepumpar

Ultraljudsbad

Ultraljudsrengöring är den mest passande metoden för känsliga artiklar

Avmineralisering och rening av vatten

Användning av vatten med hög renhet i analytiska laboratorier kan väsentligen minska tiden som används för felsökning ...