Installationskontrollista

Det måste finnas en kontrollista för installationen av all inredning, säkerhetsskåp, dragskåp och LAF-bänkar.

Hämta pdf-dokumentet, fyll i det och skicka tillbaka den till din VWR-representant.

HÄMTA PDF