Klinisk diagnostik

VWR har ett brett utbud av specialiserade infärgningsmaterial inom området patologi och vi fyller dagligen på vår produktportfölj för våra kunder för att möta kraven inom detta kliniska område.

Vätskehantering

VWR erbjuder en komplett vätskehanteringslösning...

Mikroskopi, bildlösningar och tillbehör

Från de mest grundläggande mikroskopen till sofistikerade modeller, bildtagningssystem och kall ljuskällor till förbrukningsvaror.

Hematologi

För hematologilaboratorier

Klinisk kemi

Specialistprodukter för praktisk och snabb testning av droger och alkohol, liksom för övervakning av matarrör och andra testprodukter för testning på plats ...

Transport av prover

För medicinska och diagnostiskta prover som ska levereras till olika institutioner och laboratorier...

Histologi

Reagens och apparater för beredning, konservering och bearbetning av vävnader ...

Life Science

Innovativa produkter av hög kvalitet för genomik, proteomik, cellbiologi och mikrobiologi ...

Cytologi

Cytologiska metoder har blivit ett etablerat hjälpmedel för diagnos av malignitet i många organ ...

Övrig utrustning

Ett urval av laboratorieprodukter för kliniska laboratorier ...