Cytologi

Cytologiska metoder har blivit ett etablerat hjälpmedel för diagnos av malignitet i många organ, särskilt de i andningsvägarna, urinvägarna och det kvinnliga genitalsystemet.

I avsnittet för mikroskopi finns information om objektglas, täckglas, mikroskop m.m..

Product selection

Färgningsmedel

Papanicolaou, standardmetoden inom diagnostisering av cancer och hormoncykel ...

Fixeringsmedel för Papanicolaou-färgning

Merckofix® lämpar sig för fixering av alla mikroskopiska beredningar ...

Prepareringsmedel

VWR har ett brett sortiment av prepareringsmedel för histologi och cytologi ...

Spekulum

Praktisk engångsprodukt anpassad för gynekologiska cellprov ...