Hematologi

Här finns produkter för hematologi som blodvaggor, provrör, sprutor, kapillärer till färgningsreagens. I avsnittet för mikroskopi finns information om objektglas, täckglas och mikroskop m.m..

Product selection

Contadores

Mekaniska räknare för celler

Hematocytometrar

Thoma, Neubauer, Bürker, Fuchs-Rosendahl eller Malassez ...

Blandare rotation eller rullande rörelse

Apparater för varsam och effektiv blandning av prover

Färgning

Från torra färgämnen och snabbsatser till testsatser för leukemi ...