Histologi

VWR har reagens och apparater för beredning, konservering och bearbetning av vävnader samt att skära och färga vävnadssnitt.

Det finns olika metoder både för beredning och undersökning av vävnader. Många metoder inbegriper beredning av snitt som undersöks med olika typer av mikroskopi. Ingen enskild metod eller färgning kommer att visa alla celler i vävnaden lika bra. Det går att kartlägga morfologi genom färgning, de funktionella egenskaperna med histokemiska, immunologiska eller molekylärbiologiska metoder och ultrastrukturen med elektronmikroskopi i ett och samma prov. En fördel med färgade snitt och vävnad som bäddats in i paraffinblock är de bevaras oförändrade under en lång tid. Många laboratorier bevarar block och objektglas med preparat under lång tid.

I avsnittet för mikroskopi finns information om objektglas, täckglas, mikroskop m.m..

Dissektionsverktyg och -instrument

Stort sortiment av dissektionsverktyg ...

Kemikalier för vävnadsbearbetning

Allt du behöver för att bearbeta dina vävnadsprover från insamling till färgning ...

Vävnadsbearbetning, utrustning och förbrukningsvaror (TPE)

Specialistutrustning för alla aspekter i arbetsflödet för preparering från prov till färdigpreparerat objektglas för undersökning ...

Färgning

Cellelement har ofta olika brytningsindex, vilket kan användas för att tillåta partiell identifiering med olika typer av mikroskopi ...