Övrig utrustning

Ett urval av produkter för kliniska laboratorier

Product selection

CO2-inkubatorer

VWR har kompakta CO2-inkubatorer som är lämpliga inom vävnadsodling för in vitro-fertilisering (IVF) ...

Diagramskrivare

Diagramskrivare från 1 till 7 dagar, engångsdiagramskrivare för 10 dagar och 40 dagar ...

Kloridmätare: coulometriska titratorer

Klinisk mätning av kloridjoner är nödvändig för övervakning av elektrolytbalansen hos patienter ...

Temperaturindikatorer

Övervakning av kritiska temperaturvärden under transport eller förvaring ...

Termoelement och infraröda termometrar

Ett stort urval för temperaturkontroll i sjukhuskök, kliniska labb, sjukrum ...

Centrifuger

Vi har mikrocentrifuger och bordscentrifuger, med eller utan kyla, från många marknadsledande leverantörer ...

Kylförvaring

Olika sorters kylskåp och frysar för olika temperaturer med olika volymer, samt tillhörande förbrukningsartiklar ...

Vägning

Allt för vägning! Instrument, förbrukningsartiklar, registreringsböcker och spatlar!