Provtagning, förvaring & transport

Bra provtagning, -förvaring och -transport säkrar noggranna, snabba och kanske även livräddande resultat att lita på. Du hittar information om specialprovtagning inom cytologi, hematologi med mera under de relavanta sidorna.

Product selection

Blodrör

I glas och plast, däribland hemolysrör ...

Parasitologisk undersökning av avföring

ParasiTrap®-systemet är ett system för transport och tester med parasitologisk undersökning av avföring i human- och veterinärmedicin ...

Provbehållare universella

Många olika former och storlekar!

Provpåsar

Påsarna är lätta att försluta viket ger en säker hantering av prover...

Svabbar

Ett urval av svabbar för olika typer av mikrobiologiska applikationer

Urinprovtagning

VWR har ett stort sortiment av produkter för urinprovtagning...

Blodprovstagning

Produkter som blodlansetter, sprutor i glas eller plast, kapillärer och mikropipetter ...