Underhåll, skydd och hygien för anläggningen

Avantor personligt skydd

Alla är säkrare när du har ett rent, välskött labb. Avantor erbjuder ett omfattande sortiment av kemikaliehantering, lagring, anläggningsunderhåll och avfallshanteringsprodukter från de varumärken du litar på. Vi har vad du behöver för att hålla ditt labb rent och säkert.

Kemikaliehantering och lagring

Oavsett om du lagrar kemikalier på en fast plats eller flyttar dem från plats till plats, kan vi hjälpa dig att uppfylla kemikaliesäkerhetsbehovet i ditt labb. Se lagrings- och transportlösningarna vi har för dig.

Underhåll

Från att hålla ditt labb rent till att skaffa bort farligt avfall och material på rätt sätt kan du hitta vad du behöver i vårt kompletta sortiment av underhålls- och rengöringsprodukter. Hitta vad du behöver här.

Avfallshantering

Avantor har allt du behöver för att samla in, transportera, bearbeta, återvinna och kassera laboratorieavfall. Vi kan hjälpa dig att hantera alla typer av avfall, inkl. fasta ämnen, vätskor, vassa föremål och riskavfall. Läs mer om vad vi erbjuder.

Product selection