Ögon- och ansiktsskydd

VWR har de säkerhetsprodukter som du och dina medarbetare behöver för att kunna arbeta på ett säkert sätt, från enkla ögonskydd till ansiktsskydd som täcker hela ansiktet.

Den här typen av personlig skyddsutrustning är avsedd för att skydda ögonen från kontakt med så kallade skadliga eller farliga faktorer.

Exempel på sådana faktorer:

  • Stöt (t.ex. fragment av fasta föremål)
  • Optisk strålning (t.ex. strålning i samband med svetsning, solreflexer, laserstrålning, UV-strålning) på arbetsplatsen
  • Damm och gaser (t.ex. koldamm, svetsångor eller aerosoler av skadliga kemikalier)
  • Vätskedroppar och -stänk (t.ex. stänk som uppstår när man häller vätskor)
  • Smälta metaller och heta fasta föremål (t.ex. flisor av smält metall som förekommer i metallurgiska processer)
  • Ljusbågar (t.ex. vid arbete med högspänning)
VWR erbjuder även ett komplett sortiment av tillbehör, från förvaringslösningar till reservdelar. Detta garanterar att din investering i ansiktsskyddsprodukter varar så länge du behöver den.

Product selection