Första hjälpen produkter

Olyckor kan ske var och när som helst, och därför måste alla lokaler och arbetsplatser ha tillgång till första hjälpen utrustning av hög kvalitet.

VWR erbjuder all personlig skyddsutrustning som ditt företag behöver för fullständig överrenskommelse med kraven på detta område, och där ingår en komplett lista med första hjälpen produkter. Vi har all den säkerhets- och skyddsutrustning du behöver för att hantera olyckor, personskador och sårvård på plats, från enkla första hjälpen kit till mer omfattande förbrukningsmaterial för allvarliga nödsituationer.

Product selection