Fotskydd

Skor till arbetsplatsen bör väljas för att undvika kända typer av skador, t.ex. följande:

  • Kontakt med fallande, rullande eller vassa föremål
  • Genomträngning genom sulor eller överdelar (när du trampar på vassa eller spetsiga föremål)
  • Antistatiska egenskaper och elektriska faror
  • Kontakt med kemikalier och biologiska ämnen
  • Exponering för termiska faktorer (kyla och värme) samt smälta metaller
  • Våta och hala ytor

VWR erbjuder ett stort sortiment skyddsskor och tillbehör för industri som uppfyller dina behov av säkerhet, komfort och hälsa från skyddsskor med tåhätta och vadarstövlar till enkla bekväma skor.

Product selection