Andningsskydd

Andningsskydd tillhör den högsta klassen för personlig skyddsutrustning. Luften vi andas måste vara så ren som möjligt. Även de minsta dammpartiklar kan orsaka avsevärda skador. Tänk på risken med asbest. Dessutom utgör gaser och ångor i omgivningen en allvarlig risk för hälsan. Om otillräckliga åtgärder vidtas kan akut förgiftning uppstå på kort sikt och en svår sjukdom på lång sikt. Förekomst av farliga ämnen i luften ses därför som en stor risk. 

Därför är alla andningsskyddsprodukter från VWR klassade som PPE klass 3, klassen med den högsta risken.

Product selection