Omdefiniera lagerhanteringsmetoderna, med lösningar från Avantor®

Inventory Manager: din programvarulösning för lagerhantering på laboratoriet

Skapa lagertransparens — utan överraskningar. Inventory Manager från Avantor® Tar framtidens laboratorium hem till dig med snabbare, enklare lagerhantering, med löpande förbättringar, rapportering oavsett plats samt möjlighet till behovsanpassningar.

Välj ditt schema

Vad kan Inventory Manager göra för ditt labb?

Nästa generation av vårt programvarusystem online för inventering erbjuder insyn i realtid i dina laboratorielager. Nu kan du oroa dig mindre för överlager och bristsituationer, och fokusera mer på det du gör bäst — banbrytande FoU, viktig kvalitetskontroll och livsavgörande upptäckter.

Få mer tid till forskningsarbetet.

Helt integrerade inköpsarbetsflöden med beställning, spårning, uppföljning och påfyllning av dina produkter

Ger synlighet 24/7 i laboratoriearbetet

Fullständig åtkomst till VWR.com produktsortiment för direktbeställning och produktinformation

Leverantörsneutral lösning från en och samma källa för dina laboratoriematerial

Genererar anpassningsbara, intuitiva dashboards och rapporter

Upptäck lagerhanteringsprogramvaran från Avantor — se videon.

2 scientists look at large computer screen

Revolutionera ditt lagerhanteringsarbete

Snabbare och effektivare lagerhantering.

Vår leverantörsneutrala plattform är din optimala lösning för lagerhantering.


Få åtkomst till din rapportering när som helst och överallt.

Titta på kritiska laboratoriedata och rapporter från olika enhetstyper med vår webbaserade programvara för lagerhantering.


Skala upp ditt laboratorium snabbt.

Full skalbarhet och enkel kundanpassning: Inventory Manager följer med när företaget växer.

Inventory Manager sparar laboratoriet +16 000 timmar om året hos ett Fortune 500-företag

lab worker in PPE looking through microscope

Utmaningen

Ett Fortune 500-läkemedelsföretag ville öka sin produktivitet för att vara fortsatt konkurrenskraftigt och öka värdet för aktieägarna.

Efter en djupgående bedömning såg en Lean Process-konsult från Avantor att forskarna lade ned mer än 36 000 timmar varje år på att söka efter material och att uträtta andra, oviktiga sysslor inom lagerhantering — tid som kunde ha lagts på forskningsarbete.

Läs hela framgångsberättelsen

Summary of results from Lean business process assessment time studies

Lösning

Vår konsult rekommenderade Inventory Manager, vår inventeringsprogramvara för online-bruk, som ser till att forskarna har rätt material i rätt tid. Med hjälp av branschledande teknologi identifierar och koncentrerar programmet de förnödenheter som varje laboratorieplats och arbetsområde behöver — samt spårar förbrukningen och optimerar lagernivåerna på ett optimalt sätt.

Dessa ändringar har haft stöd i uppdateringar av organisationens process för laboratorieinköp, inkl. tilldelning av en enda kontaktpunkt för sällanbeställda produkter, och strömlinjeformning av kanaler för lösning av beställningsproblem.

Läs hela framgångsberättelsen

pie charts: hours saved per year for one customer

Resultat

Fortune 500-företaget sparar nu mer än 16 000 timmar varje år — vilket motsvarar ungefär åtta heltidsanställda forskare. Vår programvara för lagerhantering fick bort nästan $75 000 överskottslager och minskade det genomsnittliga värdet av snabbåtkomligt lagermaterial vid varje anläggning med 29%, från $521 000 till $373 000.

Läs hela framgångsberättelsen

Hitta rätt schema för dig

Välj bland två möjligheter till enkel behovsanpassning.

Inventory Manager Standard

man in lab coat standing at bench

Förbättra transparensen i ditt laboratorielager med det digitala standardlagerutrymme som är integrerat i Inventory Manager.

Upp till 5 användare

Upp till 5 leverantörer

Grundläggande rapportering och revisionslogg

Integration med scannerteknik för streckkoder i lagerarbetet

Sätt igång nu

Inventory Manager Enterprise

lab worker looking at large displaying Inventory Manager software

Få företagsövergripande insyn i och kontroll över flödena, och förbättra samverkan i viktiga laboratorieuppgifter med vår online-lagerprogramvara.

Obegränsat antal användare

Obegränsat antal leverantörer (leverantörsneutralt)

Transparens inom förbrukningen av lagermaterial samt kostnadsspårning till slutanvändarnivå

Automatiserad beställning, mottagning, rapportering och avisering

Integration med din mobila scanning, hanteringssystem för laboratorielager (LMS) och elektroniska laboratorie-notebooks (ELN)

Beställ demo nu och uppgradera

Upptäck Inventory Manager - egenskaper och funktioner

  Standard Enterprise
  Administrera din hantering av laboratoriematerial och kemikalier kostnadsfritt En heltäckande lösning för laboratoriemateriallager med obegränsade funktioner och anslutningsmöjligheter
  Gratis direktregistrering Licens
  2022 release 2022 release & 2023 uppdatering
  Standard Enterprise
Antal användare 5 Obegränsat
Rolladministration (360 åtkomstsynlighet) 1 fast Obegränsat/anpassningsbart
  Standard Enterprise
Nyckeltal för lagerutrymmen checkmark checkmark
360-rapportering (fördefinierad & anpassad; planerad & ad hoc) Basic checkmark
Hälsonyckeltal för leveranskedjan x 2024 release
  Standard Enterprise
Dashboard-aktivitet & transaktionsflöde checkmark checkmark
Kortvy vs. tabellinformation checkmark checkmark
Aviseringsmotor (i-app & e-post) Begränsat checkmark
Revisionslogg Basic Avancerat
Kostnadsställe- & avdelningsspårning x checkmark
Arbetsflöde för begäran & godkännande x checkmark
Budgetspårning x 2024 release
  Standard Enterprise
Direktbeställning till Avantor (vwr.com) checkmark checkmark
WIMS orderstatus/-spårning checkmark checkmark
Elektronisk beställning för hela Avantor-sortimentet checkmark checkmark
Elektronisk beställning Avantor out of the box Avantor out of the box & anpassningsbart
Beställningsöverföring (icke-Avantor-leverantörer) PDF standardformat Elektroniskt, PDF, CSV & TXT, anpassningsbart
Lagertransparens & lagerbegäranden via vwr.com x checkmark
Konfiguration av inköpsordrar x checkmark
Returhantering x 2024 release
  Standard Enterprise
Enkel ombeställningspunkt/min-max checkmark checkmark
Påfyllningshantering checkmark Enskilt alternativ checkmark Flera alternativ
Streckkodsmärkning checkmark Fast alternativ checkmark Flera alternativ/konfigurerbara 
Autopilot (påfyllning & ankomst) x checkmark
Förbrukningsspårning/användarstreckkoder x Full användarspårning
Stående beställningshantering x 2024 release
  Standard Enterprise
Antal lagerutrymmen/lagerplatser 1 Obegränsat
Hierarkisk hantering av lagerutrymmesplatser checkmark checkmark
Lagerjusteringar kan följas upp checkmark checkmark
Lagerutrymmen med öppen och stängd åtkomst –
överföringar mellan satellitlagerrum
x checkmark
  Standard Enterprise
VWR.com automatiserade produktkompletteringar till lager Obegränsat Obegränsat
Leverantörsadministration Begränsat till 5 (inkl. Avantor) Obegränsat
Administration av batchar & utgångsdatum x checkmark
Anpassad måttenhetshantering x checkmark
Anpassningsbara produktnivåfält x checkmark
Kvalitetsinspektion/styrningshantering x 2024 release
Integrerad motor för rekommendationer & alternativ x 2023 release
Dokumentadministration x checkmark
Automatiserad hantering av anpassade produktattribut/dataadministration (t.ex. CAS,
mol. vikt, skyddsklass) “integrated PIM system”
x 2024 release
  Standard Enterprise
App för mobilscanning iOS & Android checkmark checkmark
Scanner-integration Endast online-version Online- & offline-versioner
Scanner-funktioner online Påfyllning & ankomst Många funktioner: påfyllning,
förbrukning, mottagning, lager
korrigering, godkännanden & lager
överföringar 
Kiosker/varuautomater - inmatningsenheter x checkmark
Push-aviseringar för mobil app x checkmark
Integration med kundens ERP-system x checkmark
ELN integration x 2023 release
LIMS integration x 2023 release
Standardiserade API-anrop x 2023 release
  Standard Enterprise
Flerspråkiga versioner (17 språk) checkmark checkmark
Ett enda konto för vwr.com & IM checkmark checkmark
Tabeller som kan anpassas och laddas ned checkmark checkmark
Fullständig tillämpningssökning (global) checkmark checkmark
  Standard Enterprise
Digitalt tekniksupportteam tillgängligt (20/5) checkmark checkmark
Nedladdningsbar online-manual checkmark checkmark
Klicka för att chatta checkmark checkmark
Assisterad hjälp x checkmark

Prata med en serviceexpert från Avantor

Låt oss hjälpa dig att omdefiniera din lagerhantering!

Kontakta oss