Programvarulösningar för lagerhantering

Effektivare hantering av lagerutrymmen

Programvarulösningarna Inventory Manager är ett heltäckande ekosystem som effektiviserar påfyllningen av labbmaterial i ditt lager.

Effektiv lagerhantering i lagerutrymmet och vid förbrukningsplatsen – där varje produkt finns tillgänglig på den plats och vid den tidpunkt den behövs – ger forskare möjlighet att producera resultat snabbt och efter behov.

Avantor har därför utvecklat en egen, molnbaserad programvara för lagerhantering som fungerar som centralt transaktions- och intelligensnav för 360 graders synlighet på företagsnivå. Med rapportering i realtid och anpassad, behovsstyrd påfyllning av laboratoriets förbrukningsartiklar hör problem med lagerbrist eller för stora lager till det förflutna. Inventory Manager är dessutom skalbar för att kunna anpassas till laboratoriers föränderliga behov.

Med Inventory Manager utnyttjar ditt labb ett heltäckande ekosystem för produkthantering som effektiviserar och automatiserar tidskrävande uppgifter så att fokus istället kan läggas på forskning och resultat.

Inventory manager

Varuautomater

 • Fullständig integration
 • Kostnadskontroll ner till användarnivå
 • Minskade kostnader
 • Tillgänglighet dygnet runt, sju dagar i veckan

360° graders synlighet

 • Röststyrd sökning
 • Gångavstånd till närmaste förbrukningsplatslager
 • Leverans över disk

 

Mobil scanning

 • Android och iOS
 • Stöd för strategin ”ta med din egen enhet”
 • Inventering i en handvändning

Sjävscanning med RFID

 • Inventering i realtid
 • Användarvänlig teknik
 • Rullande inventering i lean miljö
 • Tillgänglighet dygnet runt, sju dagar i veckan

Scanning på företagsnivå

 • Datainsamling offline och online
 • Laserskarp scanningsteknik
 • Lean scanningmetod på företagsnivå

Kemikaliehanterare

 • Helt integrerad tilläggsmodul
 • Spårning på containernivå
 • Efterlevnad av relevanta regler och rapportering
 • Fullständig insyn
 • Kemikaliespårning från början till slut

Inventory Manager Standard

Enkel orderhantering på vwr.com med hjälp av Inventory Manager

Inventory Manager Enterprise

En komplett, heltäckande lösning med obegränsade funktioner och anslutningsmöjligheter