J.T.Baker® robotspetsar

Carousel

J.T.Baker® robotspetsar och plattor

J.T.Baker® robotspetsar och plattor i premiumklassen är tillbehör som används för automatiserad vätskehantering. De är designade för användning med de mest populära robotarbetsstationerna från tredje part. Robotspetsar är föremål för snävare toleranser än spetsar för handhållna pipetter. De kan också ge högre effektivitet och lägre kostnader som tillbehör till automatiserade plattformar. J.T.Baker® spetsar och plattor kan bidra till att öka effektiviteten och ge lägre kostnader för ett laboratorium genom att delegera den tidskrävande uppgiften med vätskepipettering till en robotmodul.

Vitbok: Kvalitet och precision i varje steg

J.T.Baker® IVD-märkta robotspetsarEtt urval av J.T.Baker® robotspetsar relevanta för in-vitro humandiagnostiktillämpningar, lämpliga att använda på populära robotplattformar finns nu med CE-IVD-märkning!

Köp nu

NYHET - J.T.Baker® robotspetsar typ HT 2J.T.Baker® robotspetsar typ HT 2 passar för robotinstrument från tredjepart såsom Hamilton Microstar, Nimbus etc. som använder Hamiltons CO-RE eller CO-RE II pipetteringshuvud.
 

Köp nu
 

Exakta resultat. Kortare stilleståndstider.

Våra J.T.Baker robotspetsar kan dosera även i mycket små volymer med hög precision och utan kontaminering. Spetsarna kan nu beställas i ett antal storlekar, och de är utformade för några av de mest populära robotstyrda arbetsstationerna som används inom forskning.

J.T.Baker konduktiva och klara spetsar passar för ett stort antal tillämpningar. De håller en hög standard som värdesätts av Life Science- och diagnostiska laboratorier världen över. Avantors marknadsledande
e-handelskanal, vwr.com, kan nyttjas så att beställning och leverans blir så enkel och smidig som möjligt.

 

Egenskaper hos J.T.Bakers robotspetsar innefattar:

J.T.Baker är ett ledande produktvarumärke som Avantor erbjuder. Några av de bästa egenskaperna innefattar:

Förmågan att dosera med hög precision och utan kontaminering
Lämpliga att använda med de flesta populära tredjeparts robotarbetsstationer
Teknik som är sammanlänkad med de högsta produktionsstandarderna
Mångsidighet – de kan användas inom flera olika tillämpningsområden

Robotspetsar kan användas inom flera olika tillämpningsområden och är en huvudkomponent i många humanvetenskapliga och diagnostiska laboratorier världen över. Avantor kan tillhandahålla bekväm global beställning och leverans av robotspetsar enligt era laboratoriebehov.

 

Utvalda produkter

J.T.Baker® konduktiva robotspetsar

J.T.Baker konduktiva robotspetsar gör det möjligt att ta prover på även små vätskevolymer med hög precision och utan kontaminering. Konduktiviteten gör att robotsystemet kan detektera och följa vätskenivån, vilket garanterar minimal nedsänkning i provet.

 • Tillverkade i renrumsförhållanden (renrum klass 8)
 • Kvalitetskontroll enligt senaste rön
 • Idealiskt för högkapacitetsanalyser
 • Streckkodsförsedda brickor för automatiserad identifiering (Hamilton, Roche MagNA Pure)
 • Finns med eller utan filter
Köp nu

J.T.Baker flerbrunnsplattor

J.T.Baker flerbrunnsplattor tillverkas enligt strikta kvalitetskontrollflöden i samma anläggning som producerar J.T.Baker robotspetsar. Det gör det enklare för klinikpersonal och forskare att beställa det förbrukningsmaterial som behövs på laboratoriet till robotiserade provtagningssystem för vätskor - från en och samma källa.

 • De flesta plattor uppfyller standard ANSI/SLAS 1-2004 för mikroplattsdimensioner
 • Tätheten hos brunnarna medger effektiv och snabb provtagning
 • Förstklassiga plaster, testade och bekräftat fria från biologisk korskontaminering
 • Alfanumerisk kodning för tydlig allokering och identifiering av prover
 • Exakt passning av plattor och tätningar
Köp nu

NYHET - J.T.Baker® robotspetsar typ HT 2

J.T.Baker® robotspetsar typ HT 2 passar för robotinstrument från tredjepart såsom Hamilton Microstar, Nimbus etc. som använder Hamiltons CO-RE eller CO-RE II pipetteringshuvud.

Köp nu

Upptäck alla robotförbrukningsmaterial från J.T.Baker

Upptäck hur våra förstklassiga J.T.Baker-produkter för robotiserade provtagningssystem kan hjälpa dig att förbättra din analys- och diagnosverksamhet

Se alla produkter

Vitbok: Kvalitet och precision i varje steg

Läs mer Vitbok: Kvalitet och precision i varje steg

Broschyr: J.T.Baker robotförbrukningsmaterial

Läs mer Broschyr: J.T.Baker robotförbrukningsmaterial

Kvalitet i mer än ett sekel

I mer än hundra år har kunder världen över förlitat sig på att de tillämpningsoptimerade, funktionstestade prestanda hos produkterna från premiummärket J.T.Baker uppfyller de ökande kraven i ett stort antal forsknings- och tillverkningstillämpningar.

Utformade för kortare stilleståndstider

Tack vare många års erfarenheter och innovationer hos vårt Tysklands-baserade produktionsteam hjälper robotspetsarna från J.T.Baker till att maximera användningen av robotverktyg och att minimera stopptiderna, med en rakare spets och en lägre variationskoefficient, vilket minskar risken för spetsbrott och kassation.

ISO-certifierad tillverkning

Vår kvalitet är ISO-certifierad: vår produktionsanläggning har certifierats enligt ISO 9001; vi är certifierade enligt ISO 13485:2016 för tillverkning av medicinska och IVD-produkter, och vår produktionsprocess följer standarden ISO 50001:2011 avseende energihanteringssystem för hållbarare och mer ansvarsfulla tillverkningsflöden.

Renhetstestade av oberoende instanser

Varje parti spetsar testas enligt rigorösa kvalitetsmetoder för att säkerställa att de är fria från kontaminering, och de testas och certifieras av oberoende instanser avs. frihet från DNase, RNase, ATP och pyrogener.

Fullständig renrumsautomation

J.T.Baker robotspetsar kommer bokstavligt talat inte i kontakt med människohänder förrän du öppnar emballaget: vår helautomatiska produktionslinje körs i renrumsförhållanden, så att vi kan leverera spetsar som uppfyller de striktaste specifikationer avseende kompatibilitet och renhet. Våra anläggningar för verktygskonstruktion och vår sofistikerade tillverkningsteknik levererar spetsar som uppvisar högsta precision på marknaden.

Vad är robotspetsar?

Den fortsatta automatiseringen av laboratorier, samt de alltmer individualiserade automatiska processcyklerna som används kräver lämpliga engångsartiklar. Robotpipettspetsar används i laboratorier som använder automatiserade plattformar för vätskehantering. En robotspets används som ett tillbehör i ett robotsystem i syfte att automatisera aspiration och dispensering av vätskor.

Särskilt vid arbete med riskfyllda/infekterade prover möjliggör robotarbetsstationerna säker hantering av vätskor, eftersom laboratorieteknikerna inte behöver komma i direkt kontakt med proverna. Dessutom hjälper de automatiserade systemen till att leverera reproducerbara resultat även för högkapacitetstillämpningar.

Robotpipettspetsar är utformade enligt kraven för hantering av de allra minsta volymerna som behöver analyseras snabbt och effektivt. Robotspetsar finns också i både filtrerade och ofiltrerade versioner.

Robotspetsar används när exakta volymer av vätskor krävs upprepade gånger, som gör manuell pipettering enformigt och opraktiskt. Robotpipettering kan spara tid och pengar i ett labb, genom att tidskrävande uppgifter som vätskepipettering delegeras till en robotmodul samtidigt som det ger den högsta renheten och precisionen.

Om robotspetsar är konduktiva, innehåller de elektriskt konduktivt material som låter dem detektera vätskenivån i en behållare, vilket säkerställer konsekvent och precis överföring av vätskor.

Vad är robotplattor?

Robotplattor (eller flerbrunnsplattor) används ofta tillsammans med robotsystem för att i väsentlig omfattning öka högkapacitetsanalyser, spara tid och resurser.

Robotplattor hjälper till att analysera prover och kemikalier i miniatyrbrunnar och låter användarna observera varje analysförhållande efter exponeringsperioder, vanligtvis från timmar till dagar.

Tillgång till flerbrunnsplattor har blivit obligatorisk på moderna laboratorier och de används inom flera olika tillämpningsområden. Flerbrunnsplattor används rutinmässigt för tillväxt i bakterieodling, svamptillväxt och analys av däggdjurscellinjer -- samt för analytisk och biokemisk testning.

J.T.Bakers robotspetsar

J.T.Baker konduktiva robotspetsar gör det möjligt att ta prover på även små vätskevolymer med hög precision och utan kontaminering. Konduktiviteten gör att robotsystemet kan detektera och följa vätskenivån, vilket garanterar minimal nedsänkning i provet.

 •  Tillverkade i renrumsförhållanden (renrum klass 8)
 • Kvalitetskontroll enligt senaste rön
 • Idealiska för högkapacitetsanalyser
 • Streckkodsförsedda brickor för automatiserad identifiering (J.T.Baker-spetsar av typ HT CO-RE och MP)
 • Finns med eller utan filter

 

J.T.Baker flerbrunnsplattor

J.T.Baker flerbrunnsplattor tillverkas enligt strikta kvalitetskontrollflöden i samma anläggning som producerar J.T.Baker robotspetsar. Det gör det enklare för klinikpersonal och forskare att beställa det förbrukningsmaterial som behövs på laboratoriet till deras system med robotiserad vätskeprovtagning – från en och samma källa.

 • De flesta plattor uppfyller standard ANSI/SLAS 1-2004 för mikroplattsdimensioner
 • Tätheten hos brunnarna medger effektiv och snabb provtagning
 • Högkvalitativa plaster, testade och verifierat fria från biologisk korskontaminering
 • Alfanumerisk kodning för tydlig allokering och identifiering av prover
 • Konstruerade för exakt passning av plattor och tätningar

 

Upptäck alla robotförbrukningsartiklar från J.T.Baker

Upptäck hur de högkvalitativa J.T.Baker-produkterna för system med robotprovtagning – tillgängliga från Avantor – kan hjälpa dig att förbättra din analys- och diagnosverksamhet.

Kvalitet i mer än ett sekel

I mer än hundra år har kunder världen över förlitat sig på att de tillämpningsoptimerade, funktionstestade prestanda hos produkterna från premiummärket J.T.Baker uppfyller de ökande kraven i ett stort antal forsknings- och tillverkningstillämpningar.

Utformade för kortare stilleståndstider

Tack vare många års erfarenheter och innovationer hos ett Tyskland-baserat produktionsteam hjälper robotspetsarna från J.T.Baker till att maximera användningen av robotverktyg och att minimera stilleståndstiderna genom en rakare spets och en lägre variationskoefficient, vilket minskar risken för spetsbrott och kassering.

ISO-certifierad tillverkning

Vi är certifierade enligt ISO 9001 och ISO 13485 för produktionen av medicintekniska produkter och medicintekniska produkter för in vitro-diagnostik.

Renhetstestade av oberoende instanser

Blisterförpackade spetsar är testade enligt rigorösa kvalitetsmetoder för att säkerställa att de är fria från kontaminering. De är testade och certifierade att vara fria från DNA, DNase, RNase, ATP och PCR-inhibitorer av oberoende instanser.