Just PROVE it

Spectroquant®Prove - förenkla vattenanalysen med en ny klass av spektrofotometrar

Nytt sortiment med instrument som är utformade för att tillgodose alla dina krav vad gäller vattenanalys – avloppsvatten, processvatten eller dricksvatten och drycker.

Beställ demo/offert
  • Live-ID, en ny 2D-streckkod med omfattande data på alla cell- och reagenstester för identifiering av metoder och överföring av ”live”-data såsom utgångsdatum, batchnummer tillsammans med automatiska, kompletterande kalibreringsuppdateringar
  • Celltestport - direktinfogning av runda celltester utan att behöva öppna något lock
  • AQA prime - komplett verifiering och dokumentation för alla stadier i kvalitetskontrollen
  • Okomplicerad rengöring - urtagbar cellhållare
  • Matriskontroll för enkel upptäckt av störningar
Spectroquant® PROVE 100 Spectroquant® PROVE 300 Spectroquant® PROVE 600
Rutintillämpningar Känsliga mätningar Komplex analys
Det bästa alternativet för användning med celltester och Vis-mätningar Xenon-lampa med lång livslängd är lämpligt för användning i UV-Vis Avancerad UV-Vis-optik och kyvetter på upp till 100 mm. Utmärkt upplösning och känslighet.
1.73016.0001 1.73017.0001 1.73018.0001

Introduktion

Start av analysinstrumentet

Navigering genom funktionerna

Användning av produkten med Spectroquant® celltest-set och reagens-set

Enkel rengöring av produkten

Val av språk, datum och tid

Dataöverföring - data ”on demand” - enkel filtrering - enkel delning

Kontroll av störningsmatris

Håll koll på ditt system: använd AQA Analytical Quality Assurance