Microbiology

Keep them under control

Microorganisms – tiny yet powerful. Methods used to control their growth and transmission of infection never stop evolving. VWR offers a comprehensive range of products for sampling, inoculation, cultivation and microorganisms identification.

Sterilisering: från förbrukningsmaterial till sofistikerade sterilisatorer

VWR can offer all you need for the sterilising process, from consumables and indicators to high end sterilisers for special applications!

Vätskehantering

VWR erbjuder en komplett vätskehanteringslösning...

Odlingsmedia och tillsatser

VWR erbjuder ett mycket stort sortiment odlingsmedia och tillsatser...

Beredning av media

Allt du behöver, inklusive förbrukningsartiklar och utrustning, för att bereda odlingsmedia enligt dina önskemål...

Provtagning

De bästa resultaten grundas på utmärkt provtagning – välj det verktyg du föredrar!

Provberedning

Många metoder kräver förbehandling av prover...

Inkubation

Allt från små dipslide-inkubatorer till större inkubatorer och anaeroba minisystem...

Mikrobiell identifiering

Snabbtester, t.ex. PCR- och PCR-realtidstester, reagenser för molekylärbiologi, förbrukningsartiklar och utrustning

Hygien

VWR erbjuder olika metoder. Luftprovtagning eller dipslides och kontaktplattor för ytkontroll, såväl som fristående system för hygienövervakning...

Molekylär mikrobiologi

Molekylär mikrobiologi är ett område inom mikrobiologin som omfattar genomik, proteomik och cellodling. VWR erbjuder kompletta lösningar för arbetsflöden inom sådana tillämpningar....

Search for your medium by microorganism:

Tekniska data och information om applikationer inom: Livsmedel och dryck, läkemedel, kosmetika, vatten och avloppsvatten...