Mediafyllning odlingsmedia

Odlingsmedia för mediafylltester. Granulerade eller bruksfärdiga, för den farmaceutiska eller livsmedels-/dryckesmarknaden. 

TSB för läkemedelsindustrin

GMP kräver att läkemedelstillverkande företag testar sin aseptiska produktionsprocess avseende mikrobiologisk kontaminering, det s.k. mediafylltestet.

Linden kornmedium för aseptisk produktion av drycker med låg syrahalt

Linden kornmedium har framtagits specifikt för test av aseptiska produktionslinjer för drycker med låg syrahalt.