Merck Supelco HPLC-kolonner

Med vårt nya utbud av Supelco HPLC- och UHPLC-kolonner kan vi nu erbjuda det mest heltäckande sortimentet av stationära faser någonsin. Här hittar du de viktigaste produkterna ur Merck Supelco-sortimentet som tillgodoser alla dina behov inom kromatografianalys.

Applikationsbibliotek

Purospher® STAR

Baskiseldioxid i Purospher® STAR-kolonner är rena till 99,999 %. Den extremt höga renhetsgraden möjliggör ett utökat pH-område som erbjuder betydligt fler analyseringsmöjligheter. Dessutom sätts största fokus på kvalitetskontroll i fråga om alla aspekter av kiseldioxidens struktur och kemi. Dessa faktorer gör att kolonnerna alltid ger ett konsekvent resultat och reproducerbarhet som du kan lita på.

Visa produkter

Ytterligare resurser

Chromolith®

Vår Chromolith är det bästa valet för snabbare kromatografiska separationer® HPLC-kolonner. Tack vare sin revolutionerande monolitiska teknologi ger Chromolith®-kolonner utmärkt separation på bråkdelen av den tid som krävs med konventionella partikelkolonner.

Visa produkter

Ytterligare resurser

Chromolith® WP300

Chromolith® WP300-kolonner har visat sig ha stor potential och är överlägsna i jämförelse med vanlig kiseldioxid. I motsats till partikelkolonner i vanlig förpackning är monolitiska kiselkolonner med breda porer (300 Å) tillverkade av en bädd av porös kisel med hög renhetsgrad i ett stycke som sedan bundits med C18, C8, C4 och protein A, beroende på kolonnens användningsområde.

Visa produkter

Ytterligare resurser

Bioshell

BIOshell™-kolonner är den senaste innovationen inom partikeltekniken Fused-Core™: högeffektiva U/HPLC-kolonner för protein-, peptid- och glykanseparationer. BIOshell™-kolonner kan användas i HPLC- eller UHPLC-enheter som är utrustade med masspektrometer eller annan detektor.

Visa produkter

Ytterligare resurser

ZIC®-HILIC

The selectivity offered by ZIC®-HILIC is suitable for a wide variety of molecules containing hydrophilic or ionisable functional groups. This includes compounds such as carbohydrates, metabolites, acids and bases, organic and inorganic ions, metal complexes, amino acids, peptides, protein digests, plant and cell extracts, plus much more. Such compounds are normally characterised by a small or negative LogP value and have poor retention on reversed-phase columns.

View Products

Additional Resources

Ascentis Express

Baserat på den innovativa partikeltekniken Fused-Core™ erbjuder Ascentis Express samma höga hastighet och effektivitet som sub-2 μm-partiklar men endast omkring hälften av mottrycket för samma kolumnlängd. Detta lägre tryck innebär att Ascentis Express kan användas på konventionella HPLC- och LC-MS-systems samt på system med medelhögt tryck, UPLC™ och andra system med ultrahögt tryck.

Visa produkter

Ytterligare resurser