Spårämnesanalys och -detektion

I metallanalys analyseras det i ppm, ppb och ppt-områdena med sofistikerad instrumentering som AAS, ICP-OES eller ICP-MS.

Laboratorierna kan sällan analysera ett prov direkt utan det måste förbehandlas på lämpligt sätt. Provet måste först lösas upp, smältas eller spjälkas. alla reagens som används måste kunna utföra uppgiften men vara osynlig i den slutliga analysen. 
   
VWR Chemicals ochJ.T.Baker® standarder och reagens är speciellt framtagna för att ge dig en blank bakgrund så att du kan lösa de svåraste saker.

  • Kemikalier för provberedning för spårämnesanalys
  • Standarder för kalibrering
  • Utrustning för spårämnesanalys 
  • Relaterade dokument för spårämnesdetektion

Kemikalier för provpreparering

Syror av hög och ultrahög renhetsgrad

Komplett sortiment av mycket rena syror med de högsta tillåtna halterna av föroreningar i ppb och ppt, av största betydelse vid analystillämpningar med ultrafina spår.

ARISTAR® syror för spårämnesanalys

Dessa högrena syror är essentiella i provprepareringen för spårämnesanalys med max tillåtna nivåer av kontaminanter i ppm och ppb området. 

Flux för XRF

Används för analys av sten, metall, keramik och cement. Nedbrytning med flux är ett vanligt provprepareringssteg för XRF.

Kvicksilverbestämmning


Kvicksilver är en av de giftigaste tungmetallerna i miljön. Bestämning av kvicksilver med AAS är vanlig inom olika segment som livsmedel-, miljö- och farmaindustrin. 

Analyssyror

VWR Chemicals & Merck levererar reagenser inkl. syror, betningsmedel och salter, lämpliga för många oorganiska och analytiska tillämpningar. Specifikationerna omfattar garanterad max. tillåtna orenhetsgränser och har 99% lagertillgänglighet.

Analysalkalier och betningsmedel

VWR Chemicals & Merck alkalier för många oorganiska och analytiska tillämpningar.

VWR Chemicals alkalier för många oorganiska och analytiska tillämpningar. 

Analyssalter

Analyssalter tillverkas i strikt kontrollerade förhållanden, till största delen i Europa.

Supelco® Suprapur salter

Oorganiska salter med hög renhet för provberedning, framtagna i strikta förhållanden i renrumsområden.

Standarder för kalibrering

AAS standarder 1000 mg/l

Ett komplett sortiment av 66 AAS standarder med 1000 mg/l finns i 100 och 500 ml förpackningar, spårbar till NIST och levererad med analyscertifikat (CoA). 

ICP och ICP-MS standarder

Ett komplett sortiment standarder för ICP och ICP-MS med 10, 1000 och 10 000 mg/l finns i 100 och 500ml förpackningar, spårbar till NIST och levererad med analyscertifikat (CoA).

ICP och ICP-MS multi-element lösningar

Ett komplett sortiment med multielementlösningar för användning som internstandard eller för en perfekt kalibrering av utrustningen, spårbar till NIST, levereras med analyscertifikat (CoA).

Kundanpassade standarder, multielementlösningar

VWR, tillsammans med CPAchem, erbjuder en service som möjliggör att du kan beställa en standard som passar just din applikation.

Standarder för jonkromatografi

Stort sortiment med 54 element med 1000 mg/l för många olika applikationer.

Supelco® ICP-, AAS- och IC-standarder

För ackrediterade testlaboratorier är användning av Certified Reference Materials (CRM) för kalibrering ett krav enligt ISO/IEC 17025.

Utrustning för spårämnesanalys

Water purification

VWR® water purification systems ensure a pure water supply...

Homogeneiser/blenders

Blenders, homogenisers and grinders for sample preparation...

Stirrers

Magnetic, hotplate and overhead stirrers plus stirring bars and accessories...

Balances

Micro, analytical, top pan and moisture determination balances...

Bottle-top dispensers

Precise dispensing from reagent bottles to bottle-top burettes for titration...

What is Atomic Spectroscopy?

Atomic spectroscopy lets analysts determine the composition of liquid or solid samples by measuring the amount of light absorbed by atoms and ions in the material at specific wavelengths. By applying electromagnetic radiation to a compound, it puts atoms in the sample into an excited state. As they return to their original condition, they emit energy as light. By measuring the wavelength and intensity of the emitted light, analysts can identify the atoms in the sample.