Håll mig inloggad?
Avslutas om 
Din inloggning har gått ut
Din session har gått ut. För din säkerhet har vi loggat ut dig.
Vill du logga in igen?

Spårämnesanalys och -detektion

Spårämnesanalys och -detektion

I metallanalys analyseras det i ppm, ppb och ppt-områdena med sofistikerad instrumentering som AAS, ICP-OES eller ICP-MS.

Laboratorierna kan sällan analysera ett prov direkt utan det måste förbehandlas på lämpligt sätt. Provet måste först lösas upp, smältas eller spjälkas. alla reagens som används måste kunna utföra uppgiften men vara osynlig i den slutliga analysen. 
   
VWR Chemicals ochJ.T.Baker® standarder och reagens är speciellt framtagna för att ge dig en blank bakgrund så att du kan lösa de svåraste saker.

  • Kemikalier för provberedning för spårämnesanalys
  • Standarder för kalibrering
  • Utrustning för spårämnesanalys 
  • Relaterade dokument för spårämnesdetektion

A VWR company since 2015. These processes are the ones used for our NORMATOM®,  NORMATOM® Ultrapure and NORMAPUR®  acid ranges

Kemikalier för provpreparering

NORMATOM® och NORMATOM® Ultrapure syror

Ett komplett sortiment av högrena syror NORMATOM® och NORMATOM® Ultrapure med max. tillåtna kontaminanter i ppb och ppt, viktigt i ultra-spårämnesanalysapplikationer.

Hitta dina högrena syror

ARISTAR® syror för spårämnesanalys

Dessa högrena syror är essentiella i provprepareringen för spårämnesanalys med max tillåtna nivåer av kontaminanter i ppm och ppb området. 

Hitta dina högrena syror

Flux för XRF

Används för analys av sten, metall, keramik och cement. Nedbrytning med flux är ett vanligt provprepareringssteg för XRF.

Hitta din flux för XRF

Kvicksilverbestämmning


Kvicksilver är en av de giftigaste tungmetallerna i miljön. Bestämning av kvicksilver med AAS är vanlig inom olika segment som livsmedel-, miljö- och farmaindustrin. 

Hitta din produkt

Analar® NORMAPUR® syror

VWR Chemicals syror för många oorganiska och analytiska applikationer.

Hitta dina syror

Analar® NORMAPUR® baser

VWR Chemicals baser för många oorganiska och analytiska applikationer.

Hitta dina baser

Analar® NORMAPUR® salter

VWR Chemicals salter för många oorganiska och analytiska applikationer.

Hitta dina salter

Standarder för kalibrering

AAS standarder 1000 mg/l

Ett komplett sortiment av 66 AAS standarder med 1000 mg/l finns i 100 och 500 ml förpackningar, spårbar till NIST och levererad med analyscertifikat (CoA). 

Hitta din AAS standard

ICP och ICP-MS standarder

Ett komplett sortiment standarder för ICP och ICP-MS med 10, 1000 och 10 000 mg/l finns i 100 och 500ml förpackningar, spårbar till NIST och levererad med analyscertifikat (CoA).

Hitta din ICP standard

ICP och ICP-MS multi-element lösningar

Ett komplett sortiment med multielementlösningar för användning som internstandard eller för en perfekt kalibrering av utrustningen, spårbar till NIST, levereras med analyscertifikat (CoA).

Hitta din produkt

Kundanpassade standarder, multielementlösningar

VWR, tillsammans med CPAchem, erbjuder en service som möjliggör att du kan beställa en standard som passar just din applikation.

Skicka förfrågan

Standarder för jonkromatografi

Stort sortiment med 54 element med 1000 mg/l för många olika applikationer.

Hitta din IC standard

Utrustning för spårämnesanalys

Water purification

VWR® water purification systems ensure a pure water supply...

Find Your Product

Homogeneiser/blenders

Blenders, homogenisers and grinders for sample preparation...

Find Your Product

Stirrers

Magnetic, hotplate and overhead stirrers plus stirring bars and accessories...

Find Your Product

Balances

Micro, analytical, top pan and moisture determination balances...

Find Your Product

Bottle-top dispensers

Precise dispensing from reagent bottles to bottle-top burettes for titration...

Find Your Products