Desinfektionskontroll

Teststickor för kvalitativa och kvantitativa resultat för kontroll av rengörings- och desinficeringsprocessen inom livsmedelsbranschen och tillhörande branscher.

MQuant teststickor är gjord för semi-kvantitativ bestämmelse av joner och föreningar- oavsätt var du är, utan behov av kemikaler eller annan utrustning. 

Reflectoquant- ett mobilt laboratorium med noggrannhet som för instrumentella metoder. Reflectoquant är stickor för kvantitativa resultat som avläses med en liten RQflex® 10-reflektometer. Resultatet är klart efter mindre än en minut.

Broschyrer att beställa: w286183 "Mission Accomplished from Merck" och w285102 "Water and food analytics"