Hygien

VWR erbjuder olika metoder för hygien, rehållning och luftkontroll. Dipslides, kontaktplattor och CompactDry är lämpliga för att påvisa bakterieväxt i t.ex. produktionslokaler.

Luftprover kan göras manuellt med nedfallsplattor från Merck eller med automatiska luftprovtagare, MAS 100. Vi rekommenderar MAS 100 NT för pharma och sjukhus medans MAS 100 eco är lämplig för livsmedelsindustrin.

Tester för bakterier, mögel-och jästsvampar.

Du väljer medier ut från om du vill påvisa bakterier generellt, svamp, jäst eller E.coli på ytor, i rör, vatten eller luft.

Om du ska kontrollera för dieseldjur eller andra mikrober i drivmedel/bränsle, har vi HyLite fueltest. Om du ska göra en snabb renhetstest rekommenderar vi HyLite ATP mätare.

Product selection

Luftprovtagare

Det mest kompletta och exakta mikrobiella luftprovtagarsortimentet...

Hygienövervakningssystem

Snabb kvantitativ hygienövervakning i vätskor och på ytor...

Kontaktplattor och dipslides

Stort sortiment av kontaktplattor i blisterförpackning, dubbelförslutna eller trippelförslutna, samt dipslides...