Mikrobiologi

Kika på vårt breda sortiment av lösningar för mikrobiologisk kontroll, från provberedning till slutlig identifiering av mikroorganismer.

Fråga oss om utrustning för produktion av bakteriologiska och kromogena medier/agar, agarkokare, fyllningsmaskiner och homogenisatorer- ofta kallad Stomacher (AES Chemunex). Vi har odlingsmedier i olika varianter, pulver, granulat, flytande och färdiga plattor- fråga oss om det du behöver.

För odling av anaerobe bakterier rekommenderar vi kolvar från merck eller anaeroba bänkar från Don Whitley. Från Synbiosis har vi halv- och helautomatiska koloniräknare. Petriskålar, inokuleringsnålar och annat förbrukningsmaterial har vi från VWR Collection och Gosselin

Sterilisering: från förbrukningsmaterial till sofistikerade sterilisatorer

VWR can offer all you need for the sterilising process, from consumables and indicators to high end sterilisers for special applications!

Vätskehantering

VWR erbjuder en komplett vätskehanteringslösning...

Odlingsmedia och tillsatser

VWR erbjuder ett mycket stort sortiment odlingsmedia och tillsatser...

Beredning av media

Allt du behöver, inklusive förbrukningsartiklar och utrustning, för att bereda odlingsmedia enligt dina önskemål...

Provtagning

De bästa resultaten grundas på utmärkt provtagning – välj det verktyg du föredrar!

Provberedning

Många metoder kräver förbehandling av prover...

Inkubation

Allt från små dipslide-inkubatorer till större inkubatorer och anaeroba minisystem...

Mikrobiell identifiering

Snabbtester, t.ex. PCR- och PCR-realtidstester, reagenser för molekylärbiologi, förbrukningsartiklar och utrustning

Hygien

VWR erbjuder olika metoder. Luftprovtagning eller dipslides och kontaktplattor för ytkontroll, såväl som fristående system för hygienövervakning...

Molekylär mikrobiologi

Molekylär mikrobiologi är ett område inom mikrobiologin som omfattar genomik, proteomik och cellodling. VWR erbjuder kompletta lösningar för arbetsflöden inom sådana tillämpningar....

Search for your medium by microorganism:

Tekniska data och information om applikationer inom: Livsmedel och dryck, läkemedel, kosmetika, vatten och avloppsvatten...